هوای تهران برای هفتمین روز در شرایط ناسالم

سیب موز معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای استان تهران برای هفتمین روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

هوای تهران برای هفتمین روز در شرایط ناسالم

سیب موز: هوای تهران برای هفتمین روز در شرایط ناسالم محمد رستگاری در گفت وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت کیفیت هوای استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای استان تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است و این آلودگی هوای استان تهران به علت توده گرد و غبار عراقی است که از هفته گذشته مرکز و  برخی از استانهای غرب کشور را در بر گرفت.

وی ادامه داد: این گرد و غبار که در ظاهر از کشور عبور کرده در سطح شهر باقی مانده و باعث ایجاد آلودگی هوا شده است؛ این آلودگی به مرور از استان تهران عبور خواهد کرد و کیفیت هوا بهبود پیدا می کند.

به گزارش سیب موز معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: دستگاههای سنجش آلودگی استان تهران امروز شنبه عدد 103 را نشان می دهد که بیانگر وجود ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوا است و این وضعیت به معنای شرایط ناسالم برای گروههای حساس، بیماران قلبی و ریوی و سالمندان است.

رستگاری آلوده ترین نقطه تهران را منطقه 4 دانست و گفت: دستگاههای سنجش آلودگی در محدوده علم و صنعت تهران عدد 130 را نشان می دهد که نشان دهنده آلوده بودن این محدوده است که امیدواریم در روزهای آتی وضعیت هوای استان تهران بهبود پیدا کند.

توده گرد و غباری که در روزهای گذشته از سمت عراق و عربستان مهمان کشورمان شده نیمه غربی، شمال غربی و مرکز کشور را تحت تأثیر قرار داد به طوری که بیش از 15 استان کشور دچار این پدیده ناخواسته  شدند و کیفیت هوای استان تهران نیز پس از 77 روز در شرایط ناسالم قرار گرفت.