ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه 95

سیب موز

در سررسیدهای دی و اسفند ماه 95 سناریوهای احتمالی پیش بینی می شود که بیانگر روند کلی است.

به گزارش بورس کالا،

در تحلیل قبلی آتی سکه تحویل دی و اسفند، سناریو مقاومتی عملی شد تا قیمت

ها در هفته اخیر  با رشد خوبی به اهدف صعودی خود برسند، اما در ادامه روند

برای امروز احتمال کپ مثبت به علت رشد قیمت اونس جهانی پیش بینی می شود.

به گزارش سیب موز سناریوهای که در نظر داریم می تواند در ادامه روند بازار عملی شود،ولی آنچه که مهم است جو حاکم بر بازار است.

تحلیل آتی سکه تحویل اسفند ماه 95

در

تایم 4 و 1 ساعته آتی سکه تحویل اسفند ماه 95 الگوی مثلث افزایشی دیده می

شود، اما از آنجا که قیمت درون مثلث قرار دارد و به احتمال زیاد در امروز

قیمت با گپی مثبت بازگشایی خواهد شد احتمال رشد تا نزدیکی هدف مثلث پیش

بینی می شود.اما سناریوهای در نظر گرفته می شود که میتواند در ادامه روند

موثرواقع شود که در ادامه مطرح خواهیم کرد.

پیش بینی ما این است که قیمت در محدوده 1087000 در امروز 22 خرداد 95 بازگشایی شود

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵

سیب موز: ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه 95

سناریو افزایشی:

چنانچه قیمت در محدوده 1087000 بازگشایی شود، با شکست این سطح و تثبیت قیمت احتمال رشد پیش بینی می شود و اهداف این سناریو می تواند 1091500 باشد.اما در صورتی که پتانسیل کافی داشته باشد با شکست این سطح مجدد پتانسیلی برای صعود تا هدف اصلی محدوده 1105000 پیش بینی می شود، اما در بین راه سطوح های 1094500 - 1099000 - 1102000 می تواند سطوحهای مقاومتی پیش روی قیمت باشد که با شکست هر کدام به سطوح بعدی خواهد رسید.

سناریو مقاومتی:

چنانچه قیمت با سطوح های 1087000 - 1091500 مواجه شود، و با تاییدیه شکست 1085500 سطوحهای حمایت پیش روی قیمت 1083000 - 1080000 - 1077000 می باشد که شکست هر کدام به سطوح های حمایتی بعدی قابل رویت است. این سناریو تا جای ادامه پیدا خواهد کرد که با شکست مجدد 1087000 به سمت بالا تبدیل به سناریو افزایش شود.

سناریو کاهشی:

درصورتی که با درنظر گرفتن سناریو مقاومتی قیمت تا سطح 1077000 نزول کند و با شکست 1077000 به سمت پایین مواجه شود، احتمال کاهش در سطوح های همچون 1071500 - 1066500 - 1062000 و با شکست 1062000 احتمال کاهش بیشتر تا اخرین کف قیمتی در سررسید تحویل اسفند ماه 95 پیش بینی می شود.

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 2

تحلیل آتی سکه تحویل دی ماه 95

در تایم 4 و 1 ساعته تحویل دی ماه با تشکیل الگوی مثلث متقارنی که قیمت فعلی در مثلث قرار گرفته،هدف قیمتی این مثلث 1089000

می باشد. و چنانچه از پتاسیل مثبت خوبی برخوردار باشد می تواند به هدف

اصلی خود برسد.سناریوهای که برای آن در نظر گرفته شده است به شرح زیر است:

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 3

سناریوهای که برای آن در نظر گرفته شده است به شرح زیر است:

سناریو افزایشی:

با در نظر گرفتن اینکه قیمت در محدوده 1062000 بازگشایی شود، با تاییدیه شکست سطح مقاومتی 1065000 احتمال رشد تا سطح 1069000

پیش بینی می شود، اما شکست این سطح به پتانسیل قوی نیاز دارد. که در روز

شنبه و یک شنبه دور از انتظار خواهد بود و در صورت شکست اهداف پیش رو 1073000 - 1076500 - 1082500 پیش بینی می شود.

احتمال اینکه اصلاح تا محدوده 1058000 یا پولبک به مثلث و

مجدد با شکست اخرین قله ایجاد شده احتمال ادامه روند صعودی و شکل گیری

سناریو افزایشی پیش بینی می شود.

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 4

سناریو مقاومتی:

در

تایم یک ساعته جدا از الگوی مثلث بالای که برای سناریو افزایشی در نظر

گرفته شده است، الگوی دیگری در کف روند قیمتی دیده می شود که بیانگر ادامه

روند نزولی است، اما قطعیتی در آن نیست و می تواند نامعتبر شود.سقف مثلث

میتواند محدوده 1062000 تا 1065000 و بر روی نمودار خطی محدوده 1058000 می باشد که احتمال برگشت قیمت بعد از رشد در این دو سطح ذکر شده پیش بینی می شود.

در این سناریو احتمال ادامه نوسانات در مثلث پیش بینی می شود. و احتمال کاهش تا سطوح 1054000 1050000 و با شکست کف مثلث احتمال ادامه روند نزولی دور از انتظار نخواهد بود.و این سناریو تبدیل به سناریو کاهشی خواهد شد.

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 5 ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 6

سناریوکاهشی:

چنانچه بعد از سناریو مقاومتی خود را تا دامنه قیمتی 1050000 برساند با شکست کف مثلث و سطح قیمتی 1050000 احتمال کاهش قیمت در مرحله اول 1047000 - 1045000 و در ادامه احتمال رویت اخرین کف قیمتی پیش بینی می شود.

ادامه سناریوهای آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۵ 7