وضعیت نابسامان کارگران کارخانه در شهرک صنعتی کاوه

وضعیت نابسامان کارگران کارخانه در شهرک صنعتی کاوه

سیب موز: وضعیت نابسامان کارگران کارخانه در شهرک صنعتی کاوه سیب موز کارگران کارخانه رهانه در شهرک صنعتی کاوه با مشکلاتی از قبیل تاخیر در پرداخت دستمزدها و واگذاری حجمی کار روبرو هستند.

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه رهانه در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه که یک واحد تولید شیرآلات صنعتی و دارای حدود 210 کارگر است،  با مشکلات شغلی بسیاری روبرو هستند.

به گزارش سیب موز کارگران این کارخانه که از سال 1376 تاسیس شده است و هم اکنون حدود 70 کارگر زن در آن اشتغال دارند،  می گویند از بهمن ماه سال گذشته دستمزدها به صورت اقساطی در دو یا سه قسط و با تاخیر بسیار پرداخت می شود.

علاوه بر این، نحوه پرداخت دستمزدها حجمی و براساس تعداد تولید کارگران محاسبه می شود، به گفته این کارگران اگر از تعداد مشخصی کمتر تولید کنیم، با کسر کارکرد مواجه می شویم و کمتر از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار پرداخت می شود.

از قرار معلوم گروهی نزدیک به 60 نفر از کارگرانی که در دو یا سه ماه گذشته در این واحد تولیدی شاغل شده اند، هنوز بیمه نشده اند و در این چند ماه دستمزد آنها به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

این کارگران از عدم پاسخگویی کارفرما و فقدان امنیت شغلی انتقاد دارند و می گویند کسی در قبال وضعیت نابسامان شغلی ما پاسخگو نیست.