گزارش خسارت های آتش سوزی پاسارگاد

سیب موز آتشی سوزی که از صبح دیروز در منطقه تنگه بلاغی در شهرستان پاسارگاد آغاز شده همچنان ادامه دارد.

به گزارش شیرازه، گشتاسب مدیر بحران محیط زیست استان فارس با بیان اینکه حاشیه های آتش سوزی در تنگ بلاغی پاسارگاد به طور کامل مهار شده به همین دلیل امکان گسترش آتش خیلی ضعیف است اظهار داشت: تنها قسمت هایی از میانه آتش سوزی هنوز مهار نشده که نیروها در حال اطفا حریق در این قسمت هستند.

به گزارش سیب موز علوی فرماندار خرم بید که خود در منطقه پاسارگاد حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار بام فارس از حضور بیش از 500 نفر از نیروهای دولتی و بسیج مردمی خرم بید از شب گذشته و صبح امروز برای مهار این آتش سوزی گسترده خبر داد و در ارزیابی خود از اقدامات انجام شده گفت: کمک رسانی و حضور نیروهای مردمی خوب بوده ولی این اقدامات دیر انجام شده است و باید از دیروز انجام می شد.

گزارش خسارت های آتش سوزی پاسارگاد

سیب موز: گزارش خسارت های آتش سوزی پاسارگاد فرماندار شهرستان پاسارگاد نیز در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه از وجود تداوم حریق در منطقه پاسارگاد و نرسیدن نیروها و دستگاه های کمکی تخصصی از سوی نهادهای متولی، از توقف هلی برد در این منطقه خبر داده است.

وی بیان کرده است: در زمان آغاز حریق تاکنون، تنها یک بار هواپیمای آب پاش حوالی ساعت 14 امروز بر فراز منطقه پرواز داشت و پس از آن دیگر مشاهده نشده است، البته این پرواز هم کمک چندانی به مهار آتش نکرد.

گزارش خسارت های آتش سوزی پاسارگاد 2

به گفته فعالان محیط زیست شهرستان پاسارگاد این اتش سوزی گسترده ترین آتش سوزی منابع طبیعی در شهرستان پاسارگاد می باشد و با این حجم آتش سوزی عملا مهمترین پوشش گیاهای و زیست محیطی منطقه برای همیشه از بین رفته است. همچنین این آتش سوزی به جانوران منطقه نیز رحم نکرد.

گزارش خسارت های آتش سوزی پاسارگاد 3