اهداف و اولویت های هجدهمین جشنواره خوارزمی

سیب موز جشنواره های خوارزمی همه ساله به منظور شناسایی و معرفی پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و استعدادهای ‏برتر در عرصه علم و فناوری و حمایت از آنان برای فراهم سازی زمینه های لازم به منظور گسترش ‏فعالیت های علمی و پژوهشی در سطح ملی و جهانی برگزار می شود. به گزارش بولتن نیوز، علیرضا الهیاری، ‎دبیر هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در برنامه روی خط خبر گفت: شناسایی، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و صنعتی، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران، فناوران، مخترعان و نوآوران، ایجاد بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری، تعامل و گفتگو میان اندیشمندان داخلی و خارجی و حمایت های مادی و معنوی از برگزیدگان از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: هر دو جشنواره با هدف شناسایی و معرفی پژوهش های نوین بنیادی، کاربردی، توسعه ای، اختراعی و نوآوری برگزار می شوند.

به گزارش سیب موز  الهیاری تاکید کرد: جشنواره بین  المللی در عرصه جهانی و با مشارکت فرهیختگان به ویژه اساتید دانشگاه ها، مخترعان، نوآوران، فناوران و متخصصان داخل و خارج از کشور با شرط سنی بالای سی سال، ولی جشنواره جوان با مشارکت دانشجویان، دانش آموختگان، مخترعان، نوآوران و متخصصان جوان داخل کشور با شرط سنی زیر سی سال  برگزار میشود.

اهداف و اولویت های هجدهمین جشنواره خوارزمی

سیب موز: اهداف و اولویت های هجدهمین جشنواره خوارزمی خبرگزاری بولتن - پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر