تصویب کاهش یک میلیارد مترمکعب برداشت از آبهای زیرزمینی در سال 95

سیب موز معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده، امسال در قالب مقوله «اقتصاد مقاومتی» قرار است یک میلیارد مترمکعب از حجم برداشت کنونی آب های زیرزمینی کاهش یابد.

تصویب کاهش یک میلیارد مترمکعب برداشت از آبهای زیرزمینی در سال 95

سیب موز: تصویب کاهش یک میلیارد مترمکعب برداشت از آبهای زیرزمینی در سال 95 به گزارش بولتن نیوز ، «علیرضا دائمی» افزود: سالیانه تا 9

میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت اکولوژیکی از منابع آب زیرزمینی کشور استفاده

و برداشت می شود.به گفته این مسئول، در سه دهه گذشته 150 میلیارد

مترمکعب از منابع راهبردی آب های زیرزمینی بیش از توان اکولوژیک مصرف شد که

بخشی از آن ناشی از بروز خشکسالی ها، توسعه فعالیت های کشاورزی، شهرنشینی و

توسعه ساخت و سازها بود. به گزارش سیب موز وی اضافه کرد: این امر چالش هایی مانند فرونشستن زمین، عمیق شدن چاه ها برای دستیابی به آب و شور شدن آب ها را به دنبال داشته است.دائمی

یادآوری کرد: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه

شورای عالی آب به اقدام مشترک وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، راه و

شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نیاز دارد که با همراهی وزارت نیرو باید در زمینه مدیریت مصرف آب پیاده

شود.وی ادامه داد: براساس این طرح، پارسال 475 میلیون مترمکعب از منابع

آب زیرزمینی کنترل شد. در چهار سال آینده نیز باید 11 میلیارد مترمکعب و

پس از 20 سال 110 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل

شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو بیان داشت: در این

طرح دولت در مجموع هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از آب های

زیرزمینی و آب های سطحی متصل به آنها پیش بینی کرده و طرح هایی همچون نصب

کنتورهای حجمی و هوشمند، نظارت بر دستگاه های حفاری، شناسایی چاه های

غیرمجاز و... در نظر گرفته است.دائمی اضافه کرد: برای کاهش یک میلیارد

مترمکعبی از حجم برداشت کنونی آب های زیرزمینی امسال 57 هزار کنتور هوشمند و

هفت هزار کنتور حجمی در حال نصب بوده و بیش از یک هزار نقطه از آب های

سطحی کشور به سیستم های اندازه گیری تجهیز شده است.به گزارش ایرنا،

چندی پیش وزیر نیرو اعلام کرد کنترل کردن برداشت از چاه های مجاز و بستن

چاه های غیرمجاز در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی پیش بینی شده و

مجموع اعتبار این طرح در سال 1395 چهار هزار میلیارد ریال است.آنگونه

که «محمد حاج رسولیها» مشاور وزیر نیرو، چندی پیش گفت امروز کشور همچون

گذشته از نعمت 130 میلیارد مترمکعب آب های تجدیدپذیر برخوردار نیست و با

مصرف بی رویه، این منابع راهبردی به 90 میلیارد مترمکعب رسیده است.به

گفته وی، در حالی که استاندارد بین المللی مصرف منابع آب تجدیدپذیر 40 درصد

است، این شاخص در ایران بیش از 60 درصد برآورد می شود که به کاهش این

منابع انجامیده است.بر پایه برنامه ریزی ها، از پایان برنامه ششم توسعه

در یک برنامه 20 ساله قرار است افت پنج میلیارد و 700 میلیون مترمکعبی

سالیانه آب های زیرزمینی کشور به صفر برسد؛ البته مشروط به آنکه در مدت

برنامه ششم توسعه برداشت از این آب ها 11 میلیارد مترمکعب کاهش یابد.