پردۀ خانۀ خدا به رسم هر سال تعویض شد+ ویدیو

پردۀ خانۀ خدا به رسم هر سال تعویض شد+ ویدیو

سیب موز: پردۀ خانۀ خدا به رسم هر سال تعویض شد+ ویدیو سیب موز پردۀ خانۀ کعبه به رسم هر سال یکشنبه (21 شهریور) مصادف با روز عرفه پس از نماز صبح تعویض شد. به گزارش بولتن نیوز، 86 نفر پردۀ قدیمی خانۀ کعبه را برداشتند و پردۀ جدید را جایگزین کردند.

پیش از نصب پردۀ جدید خانۀ خدا با آب شستشو و معطر شد.

به گزارش سیب موز بر اساس این گزارش هزینۀ صرف شده برای پردۀ جدید خانۀ کعبه که از حریر خالص است، 22 میلیون ریال سعودی بوده و برای دوخت آن در کارگاه ویژۀ دوخت پردۀ کعبه در مکه ماه‎ ها زمان صرف شده است.

ارتفاع این پرده 9 متر و عرض آن 95 سانتیمتر است و از 47 قطعه درست شده  که همۀ گوشه و کنار کعبه را می پوشاند.

برای دانلود ویدیو اینجا کلیک کنید