بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس

سیب موز: بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس

بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس

سیب موز: بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس

بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش:

غلامرضا رضایی به همراه برادر و مادرش مهمان برنامه نوروز فوتبالی از شبکه ورزش بود. در بخشی از این گفتگو رضایی وقتی در حال صحبت از سختی های مادرش بود احساساتی شد و برای لحظاتی گریه کرد.

به گزارش سیب موز:

بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس 2

گریه غلامرضا رضایی

بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس 3

عکس بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش

بوسه مادر غلامرضا رضایی بر صورت پسرش در برنامه تلویزیونی + عکس 4

عکس غلامرضا رضایی و مادرش

جام