عربستان: ایندیپندنت درباره سبهان دروغ می گوید

عربستان: ایندیپندنت درباره سبهان دروغ می گوید

سیب موز: عربستان: ایندیپندنت درباره سبهان دروغ می گوید سیب موز مقام های عربستان مطالب منتشر شده در روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در بارۀ وابستگی ثامر سبهان سفیر سعودی در عراق به تروریست های داعش را تکذیب کردند.  به گزارش بولتن نیوز،یک خبرگزاری بولتن -  وزارت خارجه عربستان گفت: مطالب نشریۀ انگلیسی ایندیپندنت درباره

دلیل درخواست وزارت خارجۀ عراق مبنی بر تعویض سفیر عربستان در عراق، صحت

ندارد.

ایندیپندنت نوشته بود که وزارت خارجۀ عراق خواستار تعویض ثامر سبهان با

شخص دیگری شده است، زیرا وی از محکوم کردن فردی به نام عبدالسلام السبهان

که گفته می شود پسرعموی سفیر است و در صفوف داعش کشته شده، خودداری کرده

است. به گزارش سیب موز

بر اساس خبرگزاری سعودی "واس" این خبرگزاری بولتن - تاکید کرد که در اقوام و نزدیکان

سفیر عربستان در بغداد شخصی به نام عبدالسلام وجود ندارد و فرد مزبور نسبت

خویشاوندی با ثامر سبهان ندارد.

احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق در تماس تلفنی با شبکه خبری العالم

توضیح داد که وزارت خارجه عراق یک رشته از اقدامات خلاف قانون را ثامر

السبهان سفیر پیشین عربستان در عراق مرتکب شده، ثبت کرده است.

وی افزود: عمدۀ این اقدامات غیرقانونی به اظهارات رسانه ای تکراری او برمی

گردد که دخالت آشکار در امور داخلی عراق و پا فراتر گذاشتن از حیطه وظایف

قانونی به عنوان یک دیپلمات و نمایندۀ کشوری دیگر در عراق است.