آغاز برداشت محصول سیب درختی از باغ های مزرعه تحقیقاتی واحد اقلید

آغاز برداشت محصول سیب درختی از باغ های مزرعه تحقیقاتی واحد اقلید

سیب موز: آغاز برداشت محصول سیب درختی از باغ های مزرعه تحقیقاتی واحد اقلید

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، به گفته دکتر مجاهد امیری رئیس واحد اقلید، این نوع سیب درختی از نوع گالا فرانسوی بوده و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از پنجاه تن از این محصول به میدان های میوه و تره بار منطقه و کشور عرضه شود.