تعداد واحد های درسی مقطع متوسطه افزایش یافت

تعداد واحد های درسی مقطع متوسطه افزایش یافت

سیب موز: تعداد واحد های درسی مقطع متوسطه افزایش یافت

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از باشگاه خبرنگاران، احمد عابدینی، معاون شورای عالی آموزش و پرورش از ابلاغ آیین نامه آموزشی دوره متوسطه به مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: پس از ابلاغ آیین نامه تمامی مدارس دوره متوسطه باید بر اساس آن عمل کنند.

وی ادامه داد: این آیین نامه آموزشی بخش های بسیاری داشته که مواردی نظیر تعداد واحد های درسی، شرایط هدایت تحصیلی، نحوه آموزش، نوع ارزیابی و هر موردی که در مقطع متوسطه وجود دارد شامل می شود.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: یکی از مهم ترین تغییراتی که بر اساس آیین نامه آموزشی اعمال شده تغییر در تعداد واحد های درسی است.

عابدینی ادامه داد: بر این اساس دانش آموزان حدود 35 ساعت هفته را در مدرسه می گذرانند و برخی رشته ها که حداقل 96 واحد درسی را شامل می شدند اکنون به حدود 103 واحد درسی افزایش پیدا کرده اند.

وی عنوان کرد: این افزایش تعداد واحد های درسی در شاخه های مختلف تحصیلی اعم از نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش اعمال می شود.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه واحد های درسی شاخه های مختلف به هم نزدیک می شود، گفت: پیش از این دانش آموزان برای اخذ مدرک دیپلم در رشته های تحصیلی مختلف تعداد واحد های متفاوتی می گذراندند که بر اساس این آیین نامه افراد واحد های درسی تقریبا یکسانی را در برنامه درسی خود دارند.

وی اظهار کرد: نحوه معدل گیری، امتحان و محتوی دروس نیز بر این مبنا تغییراتی دارد.