واگذاری های دولت به 5 هزار و 760میلیارد ریال رسید

واگذاری های دولت به 5 هزار و 760میلیارد ریال رسید

سیب موز: واگذاری های دولت به 5 هزار و 760میلیارد ریال رسید

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 5 هزار و 760میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، 1987میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 511میلیارد ریال در فرابورس ایران و 3262 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از 5 هزار و 760میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 4798میلیارد ریال به صورت بلوکی، 889میلیارد ریال به صورت تدریجی و 73 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، 5638میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 122میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.