بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ابهر از فعالیت های اردوی جهادی دانشجویان بسیجی

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر کیان پهلوان افشاری در این بازدید در جمع دانشجویان با قدردانی از تلاش دانشجویان بسیجی جهادگر اظهار کرد: «روحیه جهادی باید ترویج شود و این فعالیت ها نباید فقط شکل نمادین باشد بلکه باید تداوم داشته، نوع دوستی و کمک به نیازمندان ارزشمندترین نوع خدمت است که همه ما وظیفه داریم در این نوع فعالیت ها مشارکت کنیم.»

وی بیان کرد: «نفس تشکیل جهاد سازندگی که در سال 58 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد، رسیدگی به وضعیت رفاهی و معیشتی مردمان مناطق محروم بدون هیچ چشمداشت و فقط رضای خداوند متعال بود.»

سرپرست واحد ابهر گفت: «اینجانب با مشاهده تصاویر این اردوها از رسانه های تصویری همیشه حس خوبی داشته و آرزو داشتم در چنین اردوهایی شخصا حضور پیدا کنم، اگر عمری باشد در اردوهای بعد در کنار شما حضور جدی خواهم داشت.»

به گزارش آنا، فعالیت گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با همکاری بسیج دانشجویی استان به مدت 10 روز با 40 نفر از دانشجویان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، عمرانی، خدمات بهداشتی و اقتصاد مقاومتی در روستاهای قزلجه، عباس آباد و امیربستاق از توابع شهرستان ابهر در راستای خدمت رسانی به محرومان جامعه فعالیت داشته اند.

بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ابهر از فعالیت های اردوی جهادی دانشجویان بسیجی

سیب موز: بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ابهر از فعالیت های اردوی جهادی دانشجویان بسیجی