فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی

فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی

سیب موز: فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، معاون آموزشی واحد بافت در این نشست با بیان اینکه دانشجویان سرمایه های دانشگاه و آینده سازان کشور هستند، گفت:« مدیران گروه با تامل نسبت به پاسخگویی و حل و فصل مشکلات دانشجویان اقدام کنند.»

دکتر محسن محسنی توجه به نظم ورعایت انضباط از سوی مدیران گروه را ضروری دانشت و گفت: «صبر و حوصله مدیران گروه های آموزشی در خدمت رسانی بهتر به دانشجویان می تواند برخی از چالش های دانشگاه آزاد اسلامی را حل کند.»

وی خاطرنشان کرد: «تکریم دانشجویان، حضور موثر در فرآیند انتخاب واحد و ثبت نام ورودی های جدید، معرفی پتانسیل های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه پژوهشی، علمی، فرهنگی، آموزشی و تلاش برای جذب دانشجو باید مورد توجه مدیران گروه و اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار بگیرد.»

معاون آموزشی واحد بافت با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از اولویت های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: «استادان باید راهنما و هدایتگر دانشجویان در امر پژوهش و آموزش برای رسیدن آنان به آینده ای روشن باشند. باید بستری فراهم شود تا شور و اشتیاق دانشجویان برای مشارکت در فعالیت های پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی بیشتر شود.»

وی ادامه داد: «در این میان مسئولیت سنگینی بر دوش ما قرار گرفته است که به عنوان گرداندگان دانشگاه، شرایطی را به وجود آوریم تا دانشجویان، آسوده خاطر، در محیطی آرام و پرنشاط به کسب علم و دانش بپردازند.»

معاون آموزشی واحد بافت با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی در واحد بافت، اظهار کرد: « با اضافه شدن یک رشته دکترای حرفه ای دامپزشکی و وجود 3رشته دکتری تخصصی و 22 رشته کار شناسی ارشد تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی این واحد دانشگاهی در دو سال اخیر از 6 رشته به 26رشته افزایش پیدا کرده است؛که این نشانه تلاش و همدلی اعضای هیئت علمی و هیئت رئیسه واحد بافت است»

در ادامه جلسه مدیران گروه آموزشی به بیان نظرات خود پرداختند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.