افزایش تولید خودرو در ایران

افزایش تولید خودرو در ایران

سیب موز: افزایش تولید خودرو در ایران

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش گروه اقتصادی آنا، تولید انواع خودرو در مرداد ماه امسال با رشد 39.4 درصدی از 84 هزار و 173 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 117 هزار و 339 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری نیز با رشد 41.6 درصدی همراه بوده و از 76 هزار و 634 دستگاه در مرداد ماه سال 1394 به 108 هزار و 489 دستگاه رسیده است.

تولید انواع وانت نیز مانند خودروهای سواری افزایش یافته و با رشد 12.3 درصدی از شش هزار و 691 دستگاه در مرداد ماه 1394 به هفت هزار و 511 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز 62.7 درصد افزایش یافته و از 51 دستگاه در مرداد ماه 1394 به 83 دستگاه رسیده است.

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز با رشد 82.8 درصدی همراه بوده و از 29 دستگاه در مرداد ماه 1394 به 53 دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با رشد 56.6 درصدی از 768 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 1203 دستگاه رسیده است.

همچنین در پنج ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو در ایران با رشد 10.3 درصدی از 440 هزار و 712 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 486 هزار و 261 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با رشد 10.6 درصدی از 405 هزار و 687 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 448 هزار و 522 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با رشد 9.9 درصدی همراه بوده و از 29 هزار و 605 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 32 هزار و 533 دستگاه رسیده است.

پنج ماهه نخست امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز 9.6 درصد افزایش یافته و از 280 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 307 دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع اتوبوس هم با رشد 19.1 درصدی همراه بوده و از 304 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 362 دستگاه افزایش یافته است.

اما در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش همراه بوده و با افت 6.2 درصدی از 4836 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 4537 رسیده است.