عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش

سیب موز: بهداد سلیمی کردآسیابی (زادهٔ 17 آذر 1368 در قائم شهر) وزنه بردار ایرانی دستهٔ فوق سنگین و دارندهٔ رکورد یک ضرب جهان در این وزن با 214 کیلوگرم و دارندهٔ مدال طلای المپیک لندن در مجموع با 455 کیلوگرم است.

عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش

سیب موز: عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش

عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 2 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 3 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 4 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 5 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 6 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 7 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 8 عکس های اینستاگرام بهداد سلیمی و همسرش 9