تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان

سیب موز: هزاران نفر برای استقبال از تیم ملی پرتغال در شهر لیسبون تجمع کردند.

ساعاتی پیش کاروان تیم ملی پرتغال با جام قهرمانی یورو 2016 وارد فرودگاه لیسبون شد و مورد اسقبال هزاران هوادار قرار گرفت. در این بین، کریستیانو محبوب ترین ستاره پرتغال بود و بارها مورد تشویق قرار گرفت.

تیم ملی پرتغال با پیروزی 1-0 بر فرانسه موفق شد عنوان قهرمانی یورو 2016 را کسب کند. پرتغالی های قهرمان پس از ورود به فرودگاه سوار بر اتوبوس سرباز راهی مرکز شهر لیسبون شدند جایی که هزاران نفر انتظارشان را می کشیدند. مردم پرتغال استقبال جانانه ای از قهرمانان خود به عمل آوردند.

تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان

سیب موز: تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان

تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 2 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 3 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 4 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 5 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 6 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 7 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 8 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 9 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 10 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 11 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 12 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 13 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 14 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 15 تصاویر: استقبال باشکوه پرتغالی ها از تیم ملی کشورشان 16