حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام «دیمیتری پایت»

سیب موز: کمتر از دو دقیقه از بازی فینال نگذشته بود که برخورد شدید دیمیتری پایت با رونالدو، باعث مصدومیت او شد، تلاش تیم پزشکی پرتغال بی فایده بود، رونالدو تنها تا دقیقه 25 توانست به بازی ادامه بدهد و در نهایت جای خود را به ریکاردو کوارشما داد.

به دنبال مصدومیت روتالدو، کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام پایت حمله کرده  و به او توهین کردند؛ البته برخی از کاربران فارسی زبان به این موضوع اعتراض کردند.

به گزارش سیب موز: گزارشگر این بازی فردوسی پور، در شروع نیمه دوم فینال یورو 2016 با اشاره به این موضوع گفت: گویا هموطنان مون حسابی از خجالت پایت دراومدن در صفحه اجتماعی ایش، اخه چه کاری این…

حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام «دیمیتری پایت»

سیب موز: حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام «دیمیتری پایت»

حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام «دیمیتری پایت» 2 حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام «دیمیتری پایت» 3