رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران!

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران!

متأسفانه در این مراسم از رقص مختلط زن و مرد تا ترویج بی حیایی و اقدامات خلاف عرف جامعه به کرات مشاهده شد که بسیاری از تصاویر گرفته شده در این مراسم قابل ارائه هم نیست.

روز شنبه همایشی تحت عنوان "روز گلونی" برای دومین سال در شهر خرم آباد برگزار شد، برنامه ای که متاسفانه حجاب برخی شرکت کنندگان آن بیشتر شبیه یک همایش ضد فرهنگی بود تا همایش فرهنگی.

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران! 2

تماشاگران رقص مختلط زنان و مردان

«گُلوَنی» یا سربند لُری نوعی پوشش است که قدمتی 3 هزارساله دارد وزنان لرستانی به شکل خاصی به سر می کنند و طرح ها و زیبای این پوشش به حدی هست که حتی طراحان مد و لباس در طراحی های روسری هم در بسیاری از موارد از این نوع پوشش الگوبرداری نموده اند و موردتوجه واقع شده است.

چند سالی است که روز 26 اردیبهشت به عنوان روز «گُلوَنی» نام گذاری شده و مراسم ها و جشن هایی با این مضمون گرفته شده که امسال هم این جشن در شهرستان خرم آباد و با حضور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی لرستان، معاون حوزه زنان استانداری لرستان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد که متأسفانه به جای معرفی فرهنگ اصیل قوم بزرگ لر و به ویژه زنان لرستان حاوی نکات قابل تأمل و تأسف برانگیزی بود.

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران! 3

رقص مختلط زنان و مردان

متأسفانه در این مراسم از رقص مختلط زن و مرد تا ترویج بی حیایی و اقدامات خلاف عرف جامعه به کرات مشاهده شد که بسیاری از تصاویر گرفته شده در این مراسم قابل ارائه هم نیست و این در حالی است که گلونی به عنوان نمادی از نشانه عزت و استقامت زنان لر بوده و حتی در زمان کشف حجاب رضاخان کسی جرئت نکرد علیه گلونی زنان لر تعرضی انجام دهد.

درحالی که باید روز گُلوَنی نمایشگر همه داشته های فرهنگی و بومی ما و سرآغازی برای دیگر گام های مثبت در این زمینه باشد به آغازی برای انحطاط افتخار زنان لر تبدیل شده است.

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران! 4

تماشاگران رقص مختلط زنان و مردان در لرستان

حال باید از مسئولان اجرای این برنامه پرسد چه اتفاقی رخ داده که مراسمی که باید در آن به حجاب و غیرت و عزت زنان لر پرداخته شود به جایی برای حمله به عزت زنان این قوم اصیل تبدیل شده است؟

آیا لزومی دارد جشن «گلونی» با حضور آقایان و به صورت مختلط برگزار شود؟

آیا حتما باید معرفی گلونی با رقص و بی حیایی همراه باشد؟

آیا دست هایی در کار است تا جایگاه و عزت زنان لر را زیر سؤال ببرد؟

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران! 5

پوشش نامناسب زنان در لرستان

چرا، اداره کل ارشاد و فرهنگ استان، سازمان میراث فرهنگی لرستان، حوزه زنان استانداری لرستان و فرمانداری خرم آباد که از مجریان این برنامه بوده و یا باید نقش نظارتی داشته  فکری برای ممانعت از بی حجابی ها نکردند؟ یا شاید خود آن ها هم ...

رقص مختلط زنان و مردان با پوشش نامناسب در ایران! 6

مراسم رقص مختلط در لرستان

در یک سال اخیر شاهد اتفاقات مختلفی در استان لرستان بودیم که بیش از هر زمان دیگری به عزت و جایگاه مردم غیور لرستان ضربه وارد کرده است که توهین مدیرکل ارشاد لرستان به نیروهای انقلابی و علما، سخنرانی فعال فتنه 88 در لرستان و توهین به شورای نگهبان در آن جلسه، ترویج بی حیایی از طریق مانکن ها در سطح شهر و ... نمونه های کوچکی از این اتفاقات است که در فضای کشوری نیز بازتاب بسیار بدی داشته است.