نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر

سیب موز :داروخانه ای در مشهد یکی از دیوارهای خود را با رنگ آبی متمایز کرده و آن را به صورت نگارخانه ای رایگان در اختیار هنرمندان تجسمی ای قرار می دهد که تمایلی به نمایش آثارشان در گالری های تخصصی سطح شهر ندارند.

حرکت زیبای یک داروخانه در مشهد

بنا به گزارش سیب موز : چند هفته ای است یکی از داروخانه های مشهد به یمن ذوق و خلاقیت صاحبش، به نگارخانه ای کوچک برای نمایش آثار هنری تبدیل شده است. صاحب داروخانه دیواری رنگ شده را به صورت رایگان در اختیار هنرمندان شهر جهت نمایش آثارشان قرار میدهد.

امیر جلالیان فرد دکتر داروساز و مدیر داروخانه ای به نام خودش واقع در مشهد یکی از دیوارهای داروخانه را با رنگ آبی متمایز کرده و آن را به صورت رایگان در اختیار آن دسته از هنرمندان تجسمی قرار می دهد که تمایلی به نمایش آثارشان در گالری های تخصصی سطح شهر ندارند یا از پس هزینه های برپایی یک نمایشگاه حرفه ای بر نمی یایند.

نگارخانه داروخانه دکتر جلالیان تا امروز دو نمایشگاه «کلاژ با پارچه» و «عکس های امین ابراهیمی» را برگزار کرده است. محمد حسین طاقی از برگزاری نمایشگاه در این داروخانه عکاسی کرده است.

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 2

نگارخانه ای در وسط داروخانه (1)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 3

نگارخانه ای در وسط داروخانه (2)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 4

نگارخانه ای در وسط داروخانه (3)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 5

نگارخانه ای در وسط داروخانه (4)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 6

نگارخانه ای در وسط داروخانه (5)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 7

نگارخانه ای در وسط داروخانه (6)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 8

نگارخانه ای در وسط داروخانه (7)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 9

نگارخانه ای در وسط داروخانه (8)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 10

نگارخانه ای در وسط داروخانه (9)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 11

نگارخانه ای در وسط داروخانه (10)

نگارخانه ای جالب در وسط یک داروخانه +تصاویر 12

نگارخانه ای در وسط داروخانه (11)