مدیرعامل بنیاد باران: فساد با نگاه های جناحی و سیاسی از بین نمی‎رود/ رویکرد رسانه ملی درباره فساد تنها نظام را زیر سؤال می برد

مدیرعامل بنیاد باران: فساد با نگاه های جناحی و سیاسی از بین نمی‎رود/ رویکرد رسان

سیب موز: مدیرعامل بنیاد باران: فساد با نگاه های جناحی و سیاسی از بین نمی‎رود/ رویکرد رسانه ملی درباره فساد تنها نظام را زیر سؤال می برد

سیب موز به گزارش سیب موز سید جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره برخورد جناحی با فساد مانند فیش های حقوقی و املاک نجمومی اظهار کرد: به عقیده من در برخورد با فساد هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد به عبارتی باید نگاه مبارزه با فساد ملی باشد.

وی در این باره اضافه کرد: متأسفانه هریک از جریان های سیاسی علیه یکدیگر اسناد فسادی را افشا می کنند و هرکدام ادعا دارند که میزان فسادشان از جناح مقابل کمتر است در حالی که برخورد جناحی نسبت به این مسأله باعث ریشه کن شدن فساد در کشور نمی‎شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر اینکه «نگاه سیاسی برای مبارزه با فساد باعث افزایش فساد در کشور می‎شود»، افزود: به نظر من، برای مبارزه با فساد باید از نگاه جناحی و جریان های سیاسی دوری کنیم. اینکه اصولگرایان جریان مقابل را باعث افزایش فساد در کشور می دانند، نوعی رفتار سلیقه ای به حساب می‎آید.

مدیرعامل بنیاد باران در ادامه به رویکرد سلیقه ای صداوسیما برای مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را صرفا زیر سؤال بردن حاکمیت و نظام دانست و گفت: متأسفانه رسانه ملی هم با فساد، جناحی و سلیقه ای برخورد می کند و این رویکرد باعث ایجاد شائبه های فراوانی شده است. اصلاح طلبان مانند اصولگرایان نه تنها از داشتن صداوسیما محروم هستند بلکه قدرتی هم در اختیار ندارند که بتوانند علیه اصولگرایان شائبه سازی کنند.

متأسفانه فساد مانند موریانه به جان جامعه افتاده است و پایه های سیستم را می‎خورد که به عقیده من، باید این آفت را هر چه زودتر از بین برد. چرا که فساد رابطه میان مردم با حکومت را مخدوش می‎کند

امام در ادامه توضیح داد: ما از برخورد با افراد فساد از هر جناحی که باشند استقبال می‎کنیم. اگر فسادی هم به شخص یا اشخاص اصلاح طلب منتسب باشد ما هیچ دفاعی از آن ها نمی‎کنیم و با قاطعیت می‎گوییم که خارج از مباحث سلیقه ای و جناحی باید با افرادی که باعث به وجود آمدن فساد شده‎اند، برخورد شود.

وی تأکید کرد: شرط لازم برای ریشه کن کردن فساد در کشور این است که دستگاه‎های رسمی کشور بین فساد و برخورد با عاملان آن نباید تبعیضی قائل شوند. یعنی دستگاه‎های متولی به جناح های سیاسی افراد توجه نکنند و برخورد تبعیض‎آمیزی با عاملان و مرتکبان فساد نداشته باشند. ضمن اینکه جریان اصلاحات اسنادی را علیه اصولگرایان مبنی بر دست داشتن آن ها در فساد افشا نکرده اند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: اگر سندی دال بر نقش داشتن اصولگرایان در فساد وجود داشته باشد باید از سوی دستگاه های قضایی و اجرایی برخورد قاطعی صورت بگیرد.

مدیرعامل بنیاد باران افزود: متأسفانه فساد مانند موریانه به جان جامعه افتاده است و پایه های سیستم را می‎خورد که به عقیده من، باید این آفت را هر چه زودتر از بین برد. چراکه فساد رابطه میان مردم با حکومت را مخدوش می‎کند.

او در پایان تصریح کرد: برخوردهای سلیقه ای با فساد باعث زیر سؤال رفتن جریان های سیاسی نمی‎شود بلکه چنین رویکردی حاکمیت و نظام را زیر سوال خواهد برد. بنابراین برای فرد یا افرادی که باعث فساد در کشور شده اند نباید هیچ خط قرمزی را قائل شد.

گفت وگو از علی فراهانی