عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان!

عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان!

کلکسیون عروسک های دومی در ماه مبارک رمضان برای بچه های یتیم عرضه شد.

شرکت صنایع دستی Dumye ، مستقر در دوبی  نسخه ای محدود و سازگار با محیط زیست از عروسک های پوشالی ساخته است. هر فرد با خرید یک عروسک ، به یکی از میلیون ها نفر از کودکان یتیم در سراسر جهان کمک کرده است و  هدیه ای از این شرکت به آن کودکان می رسد. آخرین مجموعه از این عروسک ها را مشاهده نمایید.

عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 2 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 3 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 4 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 5 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 6 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 7 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 8 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 9 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 10 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 11 عروسک های یک هنرمند برای بچه های یتیم در ماه رمضان! 12