انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

سیب موز: انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مازیار نوعی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در حکمی دکتر علیرضا مسعودی لیر عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع واحد ماهشهر را برای یکسال به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی این مرکز دانشگاهی معرفی و منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر خطاب به دکتر علیرضا مسعودی لیر آمده است: بنا به مجوز شماره 20672/ن مورخ 13/06/95 رئیس کمیته انتصابات استان خوزستان، به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ 13/06/95 و به مدت یکسال به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی واحد ماهشهر منصوب می شوید.

در پایان این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانون مندی در انجام امور محوله موفق باشید.

علیرضا مسعودی لیر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر پیش از این و به مدت یکسال سرپرستی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی این واحد دانشگاهی را عهده دار بوده است.