دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر

دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر

دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر

گربه ها دارای بدنی با انعطاف پذیری بسیار بالایی هستند آنها خود را در قالب و شکل هر جسمی در می آورند. در ادامه تثصاویری از گربه های مایع را میبینید.

گربه ها بر خلاف آب از ویژگی های ظاهری مایع برخوردار نیستند، اما با توجه به انعطاف پذیری بالای بدن خود می توانند همانند این حالت از ماده خود را به شکل ظرفی که در آن قرار می گیرند در آورند.

دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 2

گربه ها از هر فرصتی استفاده می کنند تا این ویژگی منحصر به فرد خود را نشان دهند و در جعبه ها، ظروف شیشه ای و یا گلدان هایی که به نظر خیلی کوچکتر از آنها هستند، جای می گیرند. صاحبان گربه با این پدیده غریبه نبوده، اما اگر همچنان به این مساله باور ندارید در ادامه چند مدرک غیر قابل انکار را ارائه می کنیم.

دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 3 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 4 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 5 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 6 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 7 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 8 دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر 9

دنیای مرموز گربه ها! + تصاویر

5/5

3

جالب انگیز - زیست نیوز - / ک