اولین کسی که بینی اش را عمل کرد که بود و چه شکلی شد؟!! + عکس

اولین کسی که بینی اش را عمل کرد که بود و چه شکلی شد؟!! + عکس

آیا می دانید اولین کسی که عمل جراحی بینی رویش انجام شد چه کسی بود؟....

آیا می دانید اولین کسی که عمل جراحی بینی رویش انجام شد چه کسی بود؟

این فرد سرباز جنگ جهانی دوم به نام William M. Spreckley ستوان جنگل بانان شروود در انگلیس بود.

او بیمار دکتر Harold Gillies بود. و سال 1917 وقتی 33 سال داشت در جنگ به بینی اش شلیک شد و به طور کامل بینی خود را از دست داد.

این سرباز اولین کسی بود که تحت عمل جراحی بینی قرار گرفت. دکتر هارولد او را عمل کرد.

در زیر عکس قبل  و بعد از عمل جراحی را می بینید.

اولین کسی که بینی اش را عمل کرد که بود و چه شکلی شد؟!! + عکس 2 اولین کسی که بینی اش را عمل کرد که بود و چه شکلی شد؟!! + عکس 3

گردآوری سرگرمی سیب موز