آخر کارتون های کودکی ما چی شد؟ (2)

چوبین خیلی وقته که مادرش رو پیدا کرده و دنبال یه وامه تا ازدواج کنه!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2)

حنا خانوم دکتر شده، مادرش هم از آلمان برگشته کنارش!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 2

خپل رو از باغ گل ها انداختنش بیرون, اون جا یه برج ١٠٠٠ طبقه ساختن! (چند روز پیش کنار یه سطل آشغال دیدمش - خیلی لاغر شده!)

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 3

خانواده ی دکتر ارنست همسایه مونن، هر سه تا بچه اش رفتن خارج، همسر دکترخیلی مریضه!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 4

سوباسو و کاکرو قهرمان جهان شدن، خب که چی؟!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 5

کایوت، بالاخره ردرانر رو گرفت ولی از شانس بدش آنفولانزای مرغی گرفت و مرد!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 6

هیچ کی نفهمید گالیور عاشق فلرتیشیاست!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 7

لوک خوش شانس طی یه بدشانسی، اشتباهی تو یه صحنه قتل دستگیر شد و نتونست خودشو تبرئه کنه و الان هم سلولی دالتون ها شده!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 8

مارکو پولو تو میدون راه آهن یه باقالی پلویی زده ، می گن کارش خیلی گرفته!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 9

گربه سگ عمل کردن و جدا شدن!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 10

ملوان زبل الان دیگه یه دزد دریایی معرف شده در خلیج عدن!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 11

آقای پتی بل تو میدون شوش یه بنک دار کله گنده س!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 12 آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 13

معاون کلانتر از یه بانک اختلاس کرد و فرار کرد رفت خارج !

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 14 آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 15

آقای نجار الان به جرم قطع غیرمجاز درختان تحت تعقیبه و وروجک هم قایم شده!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 16

پت و مت دکترای مهندسی عمران گرفتند و الان جزو هیئت علمی دانشگاهند!

آخر کارتون‌های کودکی ما چی شد؟ (2) 17

جالب انگیز -  عصر ایرانباز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir