تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس

تاپ ناپ: آیا شما می توانید 20 دقیقه را کنار یک تمساح وحشی تحمل کنید!؟ در شهر Crocosaurus در استرالیا یک تفریح عجیب وجود دارد که شما در یک قفس شیشه ای به مدت 20 دقیقه در کنار یک تمساح قرار میگیرید و شام خوردن او را تماشا می کنید.

تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 2 تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 3 تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 4 تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 5 تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 6 تفریحِ خیره شدن در چشمان تمساح! +عکس 7