تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله

روزگارنو: پارک ملی سکویا پارکی طبیعی در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا است.

بزرگترین درخت دنیا ، درخت سکویای غول آسای کالیفرنیا است. این درخت در پارک ملی سکویا در شرق کالیفرنیا وجود دارد. این درخت همچنین بزرگترین موجود زنده جهان نیز هست!

بلندی این درخت حدود 83 متر و اندازه محیط آن حدود 31 متر است و حدود 2500 تن چوب دارد. گفته می شود این درخت تقریبا 3200 سال عمر کرده است.

تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 2 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 3 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 4 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 5 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 6 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 7 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 8 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 9 تصاویر خیره کننده از غول 3200 ساله 10