تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ

برترین ها: این حفره های یخی که در زیر کوه های آلپ پنهان شده اند زیبا ولی بسیار خطرناک هستند چراکه با ذوب یا منجمد شدن یخ ها سریعا دچار تغییر می شوند. با این حال یک عکاس شجاع به این دنیای یخی سفر کرده و این زیبایی عجیب و پیچیده را در عکس های خود ثبت کرده است.

کامیل تامیولا 29ساله، 8 روز را در این منطقه گذرانده و از سرعت تغییر این مناظر تعجب کرده بود. تامیولا می گوید "بالا رفتن از دیواره های یک غاریخی در ارتفاع 3800 متری سطح دریا آنقدر دشوار است که نمی توانم آن را با کلمات توصیف کنم. این کار بسیار خطرناک است به خصوص در تابستان که یخ ها آب می شوند و یخ های تازه شکل می گیرند. برای این کار به تمرکز قوی احتیاج دارید. کوچک ترین حرکت شما باید سنجیده و مناسب باشد. با این حال نتیجه کار چیزی بی نظیر است که ارزش زحمت و خطرش را دارد."

تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 2 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 3 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 4 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 5 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 6 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 7 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 8 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 9 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 10 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 11 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 12 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 13 تصاویر خیره کننده از سفری خطرناک به آلپ 14