رستاخیز 1415 در ایران

رستاخیز 1415 در ایران رشد جمعیت ایران از سال 1415 متوقف خواهد شد؛ اتفاقی که تا 25 سال دیگر در کشور رقم خواهد خورد. پیش بینی ها می گوید وقتی جمعیت کشور به 85 میلیون نفر برسد، جمعیت ایران در سرازیری پیر شدن خواهد افتاد.

رستاخیز 1415 در ایران

سال 1415 که برسد، جمعیت کشور با روند کاهشی مواجه خواهد شد و تک فرزندی مهم ترین عاملی است که بحران توقف رشد جمعیت کشورمان تا دو دهه آینده را رقم خواهد زد. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور می گوید: در صورتی که نرخ رشد جمعیت با روند کاهش مواجه شود و تک فرزندی افزایش یابد، با رسیدن جمعیت تا سال 1415 به 85 میلیون نفر، پس از آن رشد جمعیت کشور متوقف خواهد شد. علی اکبر محزون در گفت وگو با فارس با اشاره به کاهش نرخ باروری در کشور می گوید: هم اکنون نرخ باروری در کشور زیر 2 درصد و سطح جانشینی 1.7درصد است و تا پایان سال 1420 جمعیت کشور با این روند به 88 تا 90 میلیون نفر می رسد و پس از این دوره، شاهد کاهش جمعیت در سال های بعد خواهیم بود. وی با پیش بینی دو سناریوی جمعیتی در کشور برای پیشگیری از معکوس شدن نرخ رشد جمعیت در کشور توضیح می دهد: بررسی تک فرزندی و کاهش نرخ باروری به زیر 2 درصد از برنامه هایی است که سازمان ثبت احوال برای سال های آینده با استفاده از نرم افزارهای ویژه پیش بینی کرده است. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تصریح می کند: اگر برنامه ریزی ها درست پیش برود، در سال 1430 نرخ باروری به 2.5 درصد خواهد رسید و می توان پیش بینی کرد که به ازای هر خانواده دو تا سه فرزند داشته باشیم، به این ترتیب جمعیت کشور به حدود 98 میلیون نفر خواهد رسید که این رقم ترکیب جمعیتی متعادل تری را به وجود خواهد آورد. کاهش جمعیت جوان، تهدید اقتصاد کشور منفی شدن رشد جمعیت کشور که موجب کاهش تعداد جوانان و پیر شدن تدریجی جمعیت می شود، در اولین گام، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کاهش تعداد نیروی کار با کاهش جمعیت جوان و آماده به کار در کشور، فعالیت های اقتصادی در بازار کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به طــــوری که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان مرگ اقتصادی نیز تعبیر می کنند. منفی شدن رشد جمعیت کشور که موجب کاهش تعداد جوانان و پیر شدن تدریجی جمعیت می شود، در اولین گام، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کاهش تعداد نیروی کار با کاهش جمعیت جوان و آماده به کار در کشور، فعالیت های اقتصادی در بازار کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به طــــوری که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان مرگ اقتصادی نیز تعبیر می کنند رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در توضیح تاثیر ناخوشایند منفی شدن نرخ رشد جمعیت بر اقتصاد کشور می گوید: نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و منابع چهار عاملی است که روی رشد اقتصادی یک کشور تاثیرگذار است؛ به طوری که با کم شدن نیروی کار به خودی خود، تمام موارد تحت تاثیر قرار می گیرند و سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. در این میان چون بیشترین مصرف را نیروی کار جوان در جامعه به عهده دارد، اگر تعداد جوان ها کم شود، مصرف هم کم می شود. همچنین این موضوع روی کاهش جمعیت جوان در آستانه باروری هم تاثیر دارد و از تعداد فرزندان کاسته می شود که این عواقب خاص خود را دارد و بایــــد در درازمدت از نیروی”‹کار خارجی استفاده کرد. محمدجواد محمودی در تحلیل وضع پیش آمده توضیح می دهد: در دهه گذشته نرخ رشد باروری در کشور کاهش یافت و افراد بین 15 تا 64 سال بتدریج کم شدند. این بازه جمعیتی مثل استخری است که ورودی اش زاد و ولد بوده و خروجی اش هم سالمندان بنابراین با کاهش تولدها این استخر هر روز مشتری هایش کم می شود و خروجی هایش بیشتر. محمودی معتقد است، کاهش تولدها هم خود علل متعددی دارد؛ افزایش باسوادی زنان، شهرنشینی، افزایش اشتغال زنان، سیاست های دولتی برای کنترل جمعیت در گذشته، به کارگیری سیاست های تنظیم خانواده، توسعه و مشکلات اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی از جمله این موارد است. تک فرزندی عاملی برای اختلالات رفتاری صرف نظر از این که چه شرایط و مشکلاتی زوج ها را ترغیب به داشتن فرزند کمتر و تک فرزندی یا حتی نداشتن فرزند می کند، اگر والدینی که تصمیم می گیرند فقط یک فرزند داشته باشند، می دانستند تک فرزندی چه آسیب های منفی بر روح و روان و رشد شخصیت اجتماعی فرزندشان دارد و حتی ممکن است زندگی آینده فرزندشان را نیز تحت تاثیر قرار دهد، شاید در تصمیم شان کمی تجدیدنظر می کردند. در صورتی که نرخ رشد جمعیت با روند کاهش مواجه شود و تک فرزندی افزایش یابد، با رسیدن جمعیت تا سال 1415 به 85 میلیون نفر، پس از آن رشد جمعیت کشور متوقف خواهد شد بررسی ها نشان می دهد احتمال افزایش بیماری ها و اختلالات رفتاری و اجتماعی در تک فرزندان دور از انتظار نیست. نرگس خدیوی، کارشناس روان شناسی در گفت وگو با مهر با اشاره به مشکلات فراوانی که ممکن است تک فرزندها در طول دوران زندگی شان با آنها مواجه شوند، می گوید: تک فرزندها از آزمودن احساساتی که در روابط بین خواهر و برادر شکل می گیرد، محروم می مانند، در حالی که در خانواده های چندفرزندی ارتباط بچه ها باهم، بحث و حتی دعوا کردن هرازگاه با خواهر و برادر موجب می شود کودکان برای کنترل احساسات راهی مناسب پیدا کنند و بار دیگر به بازی مشغول شوند. تک فرزندها در مدیریت رابطه نیز با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته این روان شناس، تک فرزندها نمی توانند ناامیدی و فشارهای روحی را تحمل کنند و اگر توهینی به آنها شود، بدون این که قصدی در کار باشد، این توهین را رفتاری عمدی برداشت می کنند. فرزندی که به تنهایی بزرگ شده، ممکن است تبحر لازم را نداشته باشد تا بتواند دعواهای خود را با دیگران به گونه ای مدیریت کند که در نهایت هر دو طرف راضی شوند.خدیوی معتقد است تک فرزندها فقط به برقراری روابطی علاقه مندند که دربرگیرنده منافع آنان باشد.

رستاخیز 1415 در ایران 2

ایران سومین کشور پیر دنیا جزو اولین ها بودن همیشه هم خوب نیست. مثل این بار که آمارها می گوید ایران سومین کشوری است که عنــوان پیر شدن را در میان سایر کشورهای دنیا با خود یدک می کشد. پیر شدن جمعیت کشور مهم ترین پیامد منفی شدن نرخ رشد جمعیت در کشور است. این همان موضوعی است که مدیر سلامت خانواده، جمعیــــت و مدارس معاونت بهداشتی استان خراسان رضوی نیز با هشدار درباره آن می گوید: با کاهش رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی، منحنی جمعیت کشور به سوی سالمند شدن حرکت می کــند. محمد احمدیان در گفت وگو با مــــهر می گوید: نرخ رشد جمعیت طی سال های گذشته کاهش یافته و طبق آمار بین المللی، ایران از نظر سرعت پیر شدن جمعیت، رتبه سوم جهــــان را به خود اختصاص داده است. به گفته وی، براساس نتایج آخرین سرشماری جمعیت کشور که سال 90 انجام شد، جمعیت کشور به 75 میلیون و 149هزار نفر رسیده است و درصد رشد جمعیت رقم 1.29 بوده است. افزایش سن ازدواج، مشکلات اقتصادی، تمایل زوج ها و بخصوص زوج های جوان به داشتن فرزند کمتر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن باروری از جمله مواردی است که به گفته این مقام مسئول، نرخ رشد جمعیت کشور را در مسیر کاهش قرار داده و جمعیت کشور را در روند حرکت به سوی پیر شدن قرار داده است. مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی استان خراسان رضوی با اشاره به این که 6 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، می گوید: براساس آمارهای بین المللی، سالمندان در سال های آینده 33 درصد کل جمعیت کشور را به خود اختصاص خواهد داد، این در حالی است که جمعیت بالای 60 سال ایران طی سال های 2011 تا 2050 با رشد 26 درصدی مواجه خواهد بود. شاید فقط گفتن از پیامدهای منفی شدن نرخ رشد جمعیت کشور و تشویق مردم به فرزندآوری چندان هم منطقی نباشد، اما اگر مسئولان سازمان ها و دستگاه های متولی در کنار سیاست های تشویقی، با برنامه ریزی در راستای از میان برداشتن موانع و مشکلاتی که در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سد راه خانواده های ایرانی برای داشتن فرزند می شود، اقدام کنند، آن وقت شاید بتوان از توقف نرخ رشد جمعیت کشور که پیامدهای منفی آن که در وهله اول خانواده های ایرانی و آینده تک فرزندها سپس بر جامعه و اقتصاد کشور را درگیر خود خواهد کرد، پیشگیری کرد. بخش اجتماعی تبیان اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی - tebyan.net