قانونی شدن حجاب در 150 دانشگاه جهان

مدیر موسسه یاوران نماز بابل گفت: بر اساس پژوهش های به عمل آمده در بیش از 150 دانشگاه در کشورهای مختلف جهان ضوابط ویژه ای را برای پوشش دانشجویان قانونی کردند.

قانونی شدن حجاب در 150 دانشگاه جهان

محمد اکبرزاده روشن در گفت وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: گوهر عفاف و حجاب امری فطری بوده و اختصاص به زن یا مرد ندارد هر چند خداوند آن را در وجود زن پررنگ تر به ودیعه نهاده تا زمینه کمال جامعه و خانواده فراهم شود.وی افزود: در شرایط کنونی جامعه احساس می شود به دلیل سهل انگاری ها، غفلت ها و بی مسئولیت ها، این فریضه بزرگ کم رنگ شده و در فضای اخلاقی جامعه زنگ خطر را به صدا در آورده است.مدیر موسسه یاوران نماز بابل با اشاره به نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه بیان کرد: رشد بزهکاری و آسیب های اخلاقی نشان می دهد که ما در غفلت به سر برده و یا با آگاهی از آن دیگران را متهم کرده و خواهان پاسخگویی دولتمردان می شویم.وی تصریح کرد: عدم توجه به این امر مهم ممکن است سبب شود تا بی حجابی و بدپوشی به عنوان یک هنجار و فرهنگ بدون عیب در جامعه تلقی شود که با محقق شدن این امر تمام داشته های فرهنگی و اسلامی ما از بین می رود. اکبرزاده با بیان این مطلب که لزوم رعایت پوشش در دانشگاه های جهان نیز مطرح است، افزود: بر اساس پژوهش های به عمل آمده در بیش از 150 دانشگاه در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که بیشتر آن ها ضوابط خاص و ویژه ای را برای پوشش دانشجویان خود در محیط تعلیم و تربیت پیشنهاد و قانونی کردند و دانشجویان موظف به رعایت آن و اقدام خلاف مقررات سبب برخوردهای قانونی و تنبیهی می شود.گوهر عفاف و حجاب امری فطری بوده و اختصاص به زن یا مرد ندارد هر چند خداوند آن را در وجود زن پررنگ تر به ودیعه نهاده تا زمینه کمال جامعه و خانواده فراهم شودوی بیان کرد: نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان که قاطبه آن ها جزو دانشگاه های کشورهای سکولار هستند نشان می دهد ضوابط این کشورها گاهی سخت گیرانه تر از ضوابط در دانشگاه های اسلامی است.مدیر موسسه یاوران نماز شهرستان بابل اظهار داشت: گرایش زنان یهودی به ویژه در میان دختران جوان در استفاده از روسری و لباس های بلند رواج بی سابقه ای یافته و این موضوع نگرانی خاخام های یهودی را در پی داشته است.وی بیان کرد: با توجه به رواج عفاف و حجاب در بین زنان جهان شایسته است زنان پاک دامن کشور اسلامی همچنان نمونه بارز حجاب و عفاف برای زنان جهان بوده و در حفظ این ارزش بزرگ پیش قدم باشند. بخش اجتماعی تبیان سایت الف اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی - tebyan.net