154تولد در ساعت در ایران

با اعلام کاهش ٨/5 درصدی فوت دربرابر افزایش ٧/٣ درصدی ولادت درکشور درسال گذشته؛سازمان ثبت احوال کشور:سال گذشته در هر ساعت ١54 واقعه تولد در کشور ثبت شده است

154تولد در ساعت در ایران

بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در حالی که سال گذشته در هر شبانه روز سه هزار و 695 واقعه ولادت ثبت شده است، روزانه یک هزار و 78 نفر در کشور فوت کرده اند.طبق گزارش منتشره از سوی سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته در هر ساعت 154 واقعه ولادت در برابر فوت 45 نفر در هر ساعت در کشور ثبت شده است.در این گزارش آمده است: در سال گذشته یک میلیون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (87) رشدی 7/3 درصدی داشته است. حال آن که در سال گذشته 393 هزار و 514 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 8/5 درصد کاهش را نشان می دهد.باید افزود: 937 هزار و 639 مورد از ولادت ها، شهری و 410 هزار و 907 واقعه ولادت روستایی بوده است.لازم به ذکر است، تعداد ولادت ثبت شده تا یک سال پس از وقوع در سال گذشته یک میلیون و 323 هزار و 203 واقعه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4/4 درصد افزایش داشته است.در مقابل 100 واقعه ولادت دختر، 105 پسر به دنیا آمدندبیشترین موالید ثبت شده در گروه سنی مادران 25 تا 29 سال بوده استنسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال گذشته برابر با 5/105 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 105 بوده است. به عبارت دیگر، در برابر هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر، 5/105 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.باید افزود: بیشترین موالید ثبت شده در سال 88 مربوط به گروه سنی مادران 25 تا 29 سال است و برابر با 423 هزار و 587 رویداد بوده که حدود 4/31 درصد از کل ولادت های ثبت شده، بوده است.از مهمترین دلایل افزایش ولادت می توان به اجرای طرح های ویژه در برخی از استان ها، توجه خاص استان ها به ثبت ولادت در مهلت های جاری و یا قانونی و یا عوامل جمعیتی مانند تغییر ساختار هرم سنی جمعیت کشور و افزایش جمعیت در معرض سن ازدواج که متاثر از افزایش موالید دهه 60 و به تبع آن رسیدن افراد به سن ازدواج و تصمیم خانواده ها به داشتن یک تا دو فرزند اشاره کرد که همه این عوامل منجر به رشد 7/3 درصدی ثبت ولادت در کشور شده است.در عین حال بر اساس آمار به دست آمده در سال گذشته، 393 هزار و 514 واقعه فوت به ثبت رسیده است، به طوری که در هر شبانه روز یک هزار و 78 واقعه فوت ثبت شده استدر میان استان های کشور، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و یزد به ترتیب با 10، 9/0و 9/6 درصد افزایش، بیشترین درصد تغییرات در سطح کشور را داشته اند. ضمن این که یکی از دلایل اصلی این افزایش، اجرای طرح های ویژه به منظور شناسایی و ثبت ولادت های معوقه مربوط به سال های قبل در این استان ها بوده است.در استان خوزستان نسبت به سال گذشته 5/6 درصد افزایش ثبت ولادت را شاهد بوده ایم. در این استان حدود یک میلیون و چهار صد هزار نفر بین سنین 18 تا 28 سالگی قرار دارند که این افراد در واقع جمعیت در معرض ازدواج هستند و افزایش درصد تغییرات ثبت ولادت در این استان می تواند ناشی از ازدواج افراد مذکور باشد.همچنین استان های آذربایجان شرقی، بوشهر و فارس نیز به دلیل داشتن سهم بالای جمعیت در معرض ازدواج دارای افزایش درصد تغییرات ثبت ولادت به ترتیب با ارقام 5/4، 6/4 و 6/4 درصد بوده اند.طبق سرشماری سال 85، جمعیت 18 تا 27 سال استان آذربایجان شرقی برابر با 881هزار و 847 نفر، استان بوشهر برابر با 237هزار و 848 نفر و در استان فارس برابر یک میلیون 163هزار و 490 نفر بوده است که این خود می تواند باعث افزایش ازدواج و واقعه ولادت در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بوده باشد.در استان های سمنان، قزوین و قم به ترتیب 4/6، 4/5 و 9/4 درصد افزایش ثبت ولادت نسبت به سال قبل وجود داشته است که دلایل عمده آن می تواند، مهاجرپذیر بودن آن ها به دلیل نزدیکی به پایتخت دانست. همچنین همکاری و تعامل بیشتر زایشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و دهیاری های سراسر کشور با ادارات ثبت احوال را می توان یکی از دلایل اصلی افزایش ثبت ولادت در کشور عنوان کرد.

154تولد در ساعت در ایران 2

سال گذشته در ازای مرگ 100 زن، 121 مرد فوت کرده انددر عین حال بر اساس آمار به دست آمده در سال گذشته، 393 هزار و 514 واقعه فوت به ثبت رسیده است، به طوری که در هر شبانه روز یک هزار و 78 واقعه فوت ثبت شده است.بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، تعداد فوت ثبت شده شهری در سال گذشته 261 هزار و 137 و تعداد فوت روستایی برابر با 132هزار و 377 رویداد بوده است که تعداد فوت ثبت شده تا یک سال پس از وقوع برابر با 336هزار و 392 واقعه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/0 درصد کاهش را نشان می دهد.باید افزود: در ازای مرگ 100 زن، 121 مرد فوت شده اند، به طوری که در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان، تعداد 121 مورد فوت مردان به ثبت رسیده که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 117 بوده است.همچنین تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی برابر با 293هزار و 979 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داشته است.استان های خراسان جنوبی، هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد و گیلان دارای بیشترین کاهش فوتدر سال 1388، 393 هزار و 514 رویداد فوت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/5 درصد کاهش داشته است که از دلایل اصلی آن اجرای طرح های ویژه و شناسایی ثبت فوت های معوقه در سال 1387 بوده است.بیشترین کاهش فوت مربوط به استان های خراسان جنوبی، هرمزگان ، کهکیلویه و بویر احمد و گیلان است که علت اصلی کاهش ثبت فوت آنها، انجام طرح ویژه و شناسایی و ثبت فوت های معوقه در سال 1387 بوده که نسبت به شناسایی و ثبت فوت های معوقه اقدام کرده اند. سازمان ثبت احوال کشور در این گزارش کل جمعیت ایران را 72 میلیون 874 هزار و 50 نفر اعلام کرده که از این تعداد 49 میلیون 918 هزار و 725 نفر جمیعت شهری و 22 میلیون 955 هزار و 325 نفر جمعیت روستایی هستندهمچنین استان های هرمزگان، کهگلویه و بویراحمد و گیلان به ترتیب با کاهش ثبت فوت نسبت به سال قبل روبرو بوده است که ناشی از مراحل پایانی طرح و ثبت قسمت اعظم از فوت های معوقه در سال 1387 بوده است.از طرف دیگر استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و مازندران در ثبت فوت رشد داشته اند.استان های مازندران و خراسان شمالی اگر چه به طور مصوب طرحی در آن اجرا نشده، اما افزایش ثبت فوت در این استان ها نشان از حضور مستمر ماموران در مناطق روستایی و پیگیری مستمر مسوولان استان در ثبت واقعه فوت است.حال آن که استان سمنان افزایش 7/31 درصدی ثبت فوت در سال 1388 نسبت به سال قبل را به خود اختصاص داده که ناشی از اجرای طرح های پالایش اسناد و تعیین تکلیف اسناد راکدی است که بیش از 100 سال از قدمت آن ها می گذرد.باید توجه داشت که با اجرای طرح های ویژه در حضور کارکنان ثبت احوال در مناطق روستایی نسبت به شناسایی و ثبت فوت به خصوص فوت های معوقه که مربوط به سال های قبل بوده، باعث رشد این واقعه شده اند.لازم به ذکر است، سازمان ثبت احوال کشور در این گزارش کل جمعیت ایران را 72 میلیون 874 هزار و 50 نفر اعلام کرده که از این تعداد 49 میلیون 918 هزار و 725 نفر جمیعت شهری و 22 میلیون 955 هزار و 325 نفر جمعیت روستایی هستند. اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی - tebyan.net