اینترنت ایرانسل و رایتل بهتر از همراه اول است

اینترنت ایرانسل و رایتل بهتر از همراه اول است

سیب موز: اینترنت ایرانسل و رایتل بهتر از همراه اول است

سیب موز

بانکی دات آی آر: مشترکان اپراتورهای همراه ایران، اینترنت ایرانسل و رایتل را بهتر از همراه اول می دانند. بنابر نظرسنجی زومیت 64.6 درصد از مشترکان همراه اول از وضعیت اینترنت همراه این شرکت ناراضی هستند. این در حالی است که افراد ناراضی از اینترنت همراه رایتل 35.7 درصد و ایرانسل 26.6 درصد هستند.

زومیت برای شناسایی میزان رضایتمندی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه، نظرسنجی سه بخشی برگزار کرد تا مشترکان هر اپراتور به مدت یک هفته بتوانند در بخش مخصوص هر اپراتور به صورت جداگانه نظر خود را اعلام کنند.

در این نظرسنجی ها 19 هزار و 179 رأی ثبت شد. در نظرسنجی همراه اول 6 هزار و 455 رأی، ایرانسل 6 هزار و 772 رأی و رایتل 5 هزار و 949 رأی ثبت شد.

در این نظرسنجی ایرانسل بیشترین میزان رضایتمندی مشترکان را به خود اختصاص داد و توانست رضایت 34.8 درصد مشترکان را جلب کند. 31.6 درصد از مشترکان رایتل نیز از وضعیت اینترنت این اپراتور راضی بودند، اما تنها 8.4 درصد از مشترکان همراه اول از وضعیت اینترنت این اپراتور راضی بودند.

در این سه نظرسنجی ایرانسل 26.6 درصد مشترک ناراضی، رایتل 36.7 درصد مشترک ناراضی و همراه اول 64.4 درصد مشترک ناراضی داشتند.

جدول نهایی نظرات کاربران به شرح زیر است:

نام اپراتور

تعداد کل آراء

تعداد راضی

درصد رضایت

تعداد گاهی راضی گاهی ناراضی

درصد گاهی راضی گاهی ناراضی

تعداد ناراضی

درصد نارضایتی

همراه اول

6،455

542

8.4

1،742

27

4،171

64.6

ایرانسل

6،772

2،355

34.8

2،618

38.6

1،799

26.6

رایتل

5،949

1،879

31.6

1،948

32.7

2،122

35.7

اینترنت همراه می تواند یکی از مهمترین ملاک های کاربران برای مهاجرت به اپراتور دیگر در طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه باشد.

بانکی - زومیت