معلولان هم همسر می خواهند

معلولان هم همسر می خواهند   ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نیست و افراد معلول هم در برهه ای از زندگی نیاز به همدم و همراهی برای زندگی مشترک خود دارند؛ متاسفانه نه تنها در روز ملی ازدواج بلکه در طی سال هم توجه خاصی به ازدواج معلولان از سوی سازمان های مختلف نمی شود. ازدواج یک امر طبیعی و مسئله تشکیل خانواده یکی از مسائل غریزی و فطری تمامی موجودات کره خاکی و پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی است و در تمامی ادیان الهی و دوران ها به این پدیده با دیده احترام و اهمیت نگریسته شده است.

معلولان هم همسر می‌خواهند

ازدواج یعنی یکی شدن دو نفر ، در کنار هم زندگی کردن زن و مرد و رسیدن به آرامش خاطر. در طول سال برنامه های مختلفی از سوی سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای ازدواج و ترویج آن در جامعه انجام می شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نیست و افراد معلول هم نیاز به همدم و همراهی برای زندگی مشترک خود دارند. متاسفانه نه تنها در روز ملی ازدواج، بلکه در طی سال هم کمتر توجهی به ازدواج معلولین از طرف سازمان های مختلف نمی شود. محمد دشتی، کارشناس علوم اجتماعی و سرپرست روابط عمومی انجمن ندای معلولین ایران در این زمینه معتقد است که معلولان در مورد ازدواج مستثنی نیستند و از آنجا که معلولان به لحاظ دارا بودن شرایط خاص فیزیکی خود و مشکلات عدیده ای که از این بابت با آن درگیر هستند، موانع بیشتری نسبت به سایر آحاد مردم بر سر راه خود دارند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که امروزه تبلیغات گسترده ای در رابطه با ازدواج آسان، آگاهانه و به هنگام در جامعه صورت می گیرد، می گوید: این تبلیغات در جای خود بسیار با اهمیت است، اما چنانچه بتواند در رفع مشکل ازدواج معلولین هم موثر باشد می توان اقدامات صورت گرفته را مفید دانست. ازدواج می تواند معلولان را به آرامش بیشتر سوق داده و مسائل روانی آنها را به شدت کاهش دهد. دشتی، همچنین در مورد راهکارهای بهبود وضعیت ازدواج معلولان در کشور بر این باور است که برای تشکیل خانواده و گرفتن همسر، دارا بودن یک شغل جهت امرار معاش و داشتن یک سر پناه مناسب، جزء الزامات است و داشتن یک شغل مناسب برای معلولین از الزامات اولیه این قشر از جامعه برای تشکیل خانواده است. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که هم اکنون اشتغال معلولان به سختی و با مشکل در جامعه انجام می پذیرد، تصریح کرد: هزینه توانبخشی بسیار بالا و مشکلات داشتن یک خانه مناسب از عمده مشکلات و موانع برای ازدواج معلولان است. به باور محمد دشتی، تصویب قوانین مناسب، اجرای صحیح و کارآمد و نظارت خوب بر اجرای آنها می تواند در تسهیل ازدواج معلولان موثر باشد. ازدواج یعنی یکی شدن دو نفر ، در کنار هم زندگی کردن زن و مرد و رسیدن به آرامش خاطر. در طول سال برنامه های مختلفی از سوی سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای ازدواج و ترویج آن در جامعه انجام می شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نیست و افراد معلول هم نیاز به همدم و همراهی برای زندگی مشترک خود دارند. متاسفانه نه تنها در روز ملی ازدواج، بلکه در طی سال هم کمتر توجهی به ازدواج معلولین از طرف سازمان های مختلف نمی شود نقش انکار ناپذیر خانواده ها وی نقش خانواده در خصوص کمک برای تشکیل زندگی معلولان را انکار ناپذیر دانست و افزود:خانواده معلولان می توانند با فراهم آوردن شرایط مناسب و تشویق افراد معلول به تشکیل خانواده نقش مهمی در روند رو به رشد ازدواج معلولان ایفا کنند و این نقش می تواند بسیار موثرتر از قوانین و کارهای اجرایی دستگاه ها و سازمان های گوناگون باشد. به گفته این کارشناس علوم اجتماعی،  مردان به راحتی خودشان را از خانواده جدا می کنند و تشکیل خانواده می دهند، در حالی که اغلب ازدواج ها برای زنان راه یکطرفه تلقی می شود؛ به خصوص که بیشتر آنها اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی - tebyan.net