تبعیض علیه دانش آموزان فلسطینی در قدس اشغالی

تبعیض علیه دانش آموزان فلسطینی در قدس اشغالی

سیب موز: تبعیض علیه دانش آموزان فلسطینی در قدس اشغالی

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه اسرائیلی هاارتص نوشت: طبق بودجه تعیین شده شهرداری صهیونیستی قدس اشغالی، بودجه مورد نظر یک دانش آموز فلسطینی در مدرسه ای در قدس شرقی، نصف بودجه یک دانش آموز اسرائیلی در مدارس قدس غربی(مناطق تحت اشغال اسرائیل) است.

طبق بررسی های صورت گرفته بر روی این بودجه، مدارسی در قدس شرقی وجود دارند که  وزارت آموزش رژیم صهیونیستی هیچ بودجه ای به  آنها اختصاص نداده است. با این حال شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی مدعی است که این بررسی ها  نادرست هستند.

به گزارش سیب موز

تعداد 782 دانش آموز اسرائیلی در مدرسه ای در قدس غربی و 783 دانش آموز فلسطینی در مدرسه ای در قدس شرقی حضور دارند،که  هر دوی این مدارس وابسته به شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی هستند به این معنی که بودجه آنها از سوی شهرداری و وزارت آموزش اسرائیل تامین می شود. در همین حال با نگاهی به بودجه های اختصاص یافته  تبعیض رژیم صهیونیستی کاملا واضح است .  به طوریکه بودجه برای مدرسه صهیونیست ها 4.3 میلیون دلار و بودجه برای مدرسه فلسطینی ها با همان جمعیت 767 هزار دلار تعیین شده است.

همچنین مقایسه میان هر بند از این  بودجه نشان می دهد که تسهیلات و امکانات برای مدارسی قدس غربی به شدت از مدارس قدس شرقی بالاتر است.

تمام/ا.ت/28