حمایت شهردار نیویورک از رژیم صهیونیستی

حمایت شهردار نیویورک از رژیم صهیونیستی

سیب موز: حمایت شهردار نیویورک از رژیم صهیونیستی

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، سایت اسرائیل نشنال نیوز (عاروتص شوا) نوشت: "بیل د بلاسیو" شهردار نیویورک که برای سخنرانی در کنیسه ای در نیویورک حضور یافته بود از افرادی که از جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی حمایت می کنند انتقاد کرد.

وی گفت: "افراد بسیاری وجود دارند که از جنبش تحریم اسرائیل حمایت می کنند که دارای درجات دانشگاهی بالا هستند و خود را ترقی خواه می نامند، من آنها را به چالش می کشم."

به گزارش سیب موز

شهردار نیویورک در بخش دیگر صحبت های خود به حمایت از رژیم صهیونیستی پرداخت و مدعی شد "حمایت از اسرائیل مطابق با ارزش های ترقی خواهانه است."

در پی این اظهارات، "دنی دایان" رئیس شورای اسرائیل در نیویورک با تحسین سخنرانی شهردار نیویورک افزود "افرادی که اسرائیل را تحریم می کنند مرتجعین تظاهرکننده به ترقی خواهی هستند.

تمام/ا.ت/28