طرح آفریقای جنوبی برای میزبانی از گفتگوهای آشتی ملی فلسطین

طرح آفریقای جنوبی برای میزبانی از گفتگوهای آشتی ملی فلسطین

سیب موز: طرح آفریقای جنوبی برای میزبانی از گفتگوهای آشتی ملی فلسطین

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه کیپ تایمز نوشت که دومین بار است که این سازمان خواستار برگزاری گفتگوها و نشست های فلسطینیان در آفریقای جنوبی می شود و هم اکنون رایزنی هایی نیز در این باره در جریان است.

این سازمان در سال 1991  نیز برای گردهمایی جنبش های آزادی بخش در آفریقای جنوبی به منظور ایجاد راهکاری مشترک برای مذاکرات قبل از تشکیل دولت دمکراتیک تلاشهایی صورت داده بود .

به گزارش سیب موز

این سازمان غیر دولتی  آفریقای جنوبی با مشارکت موسسه "Institute for Palestine"  طرح جدید میزبانی گفتگوهای آشتی ملی فلسطین میان جنبش های فتح و حماس به منظور تحقق وحدت ملی فلسطین را ارائه داده است .

نبیل شعث عضو کمیته مرکزی جنبش فتح  نیز در اظهاراتی ضمن استقبال از طرح این سازمان غیر دولتی تصریح کرد که  تاکنون هیچ کشوری جز آفریقای جنوبی پیشنهاد میزبانی گفتگوهای آشتی ملی را نداده است و به همین دلیل ما برای ادامه گفتگوهای آشتی ملی به  این کشور خواهیم رفت .

تمام/ب28