مشاور سابق کوربین: برخی مقامات انگلیس با اساس موجودیت اسرائیل مخالفند

مشاور سابق کوربین: برخی مقامات انگلیس با اساس موجودیت اسرائیل مخالفند

سیب موز: مشاور سابق کوربین: برخی مقامات انگلیس با اساس موجودیت اسرائیل مخالفند

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از سایت اسرائیلی جوییش چرونیکل، "هری فلچر" که در سال گذشته به عنوان مشاور اصلی "جرمی کوربین" رهبر حزب کار انگلیس فعالیت می کرد اظهار کرده است تیم جرمی کوربین در برابر اقدامات ضد اسرائیلی هیچ واکنشی نشان نمی دهند.

وی تاکید کرده است کوربین نسبت به صحبت با جامعه یهودی بی میل است و این می تواند امتناع عمدی از تعامل با مسائل یهودی باشد.

به گزارش سیب موز

فلچر همچنین تصریح کرده است جرمی کوربین "مشکل ریشه داری" با اسرائیل دارد.

این مقام سابق انگلیسی در ادامه صحبت هایش در لفافه درخصوص اعضای تیم کمک کننده جرمی کوربین گفت: قطعا دیدگاهی در میان افرادی که در دفتر کوربین حضور دارند وجود دارد که می گوید اسرائیل هرگز نباید ایجاد می شد. اگر این باور آنها چنین باشد، پذیرش هرگونه گفتمانی از سوی آنها بسیار دشوار است.

فلچر همچنین ویدئویی از "سماس میلن" عضو حزب کار انگلیس برای سایت اسرائیل به نمایش گذاشت که در آن کلیپ میلن تصریح می کند: تاسیس اسرائیل یک جرم محسوب می شود، آیا هری فلچر نیز یک دست نشانده صهیونیستی است؟

تمام/ا.ت/ 24