تصادف عمدی شهرک نشین صهیونیست با یک فلسطینی

تصادف عمدی شهرک نشین صهیونیست با یک فلسطینی

سیب موز: تصادف عمدی شهرک نشین صهیونیست با یک فلسطینی

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، یک شهرک نشین صهیونیست روز گذشته (جمعه) به عمد با خودروی خود یک جوان فلسطینی به نام محمد علیان از روستای بیت صفافا در جنوب قدس اشغالی را زیرگرفت و فرار کرد.

زیرگرفتن عمدی فلسطینی ها توسط شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تاکنون چندین بار اتفاق افتاده است.

به گزارش سیب موز

تمام/ سش 24