نگرش تلفیقی یهودی-مسیحی به سینمای آخرالزمان

نگرش تلفیقی یهودی-مسیحی به سینمای آخرالزمان

سیب موز: نگرش تلفیقی یهودی

سیب موز تصورما از منجی بر اساس ساختارها و نشانه های ملموسی شکل می گیرد که محصول تماشای فیلم های هالیوودی با طعم آخرالزمان است. بر این اساس شما می توانید باور کنید که منجی موعود می تواند ابرانسان باشد یا این که أنَا بَشَرٌ مِثلُکُم است. برای بررسی این موضوع، بایستی تحلیلی از این اتفاقات داشته باشیم تا در چنین موضوعاتی، دچار انحراف نشویم.

به گزارش سیب موز

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) حجت الاسلام سعید ارجمند فر از اساتید جامعه المصطفی در گفتگو با پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه با بیان ویژگی های منجی در سینمای هالیوود بیان کرد: غالبا در سینمای هالیوود می بینیم که از مسئولین دولت آمریکا یا مثلا نیروهای خاصی که در این راستا هست، رئیس جمهور آمریکا منجی اصلی قرار می گیرد و به مرور زمان این تفکر منجی گرایی گسترش پیدا کرد. با رویکردهای بسیار خاص و ویژه در کنار این تفکر منجی، عنوان ضد مسیح و به عنوان رقیب مسیح که در تفکر ما دجال خطاب می شود نشانه و عَلَم می شود. در ابتدا ضد منجی فقط شیطان بود، بعدها تبدیل به انسان شد، سپس تبدیل به یک قوم خاص، نژاد خاص شد. بعدها تبدیل به موجودات فرازمینی شد؛ موجودات زمینی فرازمینی شدند و همان تحولاتی که در شخص منجی اتفاق افتاد مثلا در ابتدای امر در اکثر فیلم های هالیوودی منجی یک فرد دارای عقیده های قوی، قدرتمند و غالبا با چهره یهودی بود، اما به مرور زمان ما می بینیم که در کنار منجی های مرد از منجی های زن نامبرده می شود.

وی در ادامه به شخصیت مرد یا زن بودن منجی اشاره کرد و افزود: منجی شخصیتش از مرد به زن تبدیل پیدا می کند، در بحث زایش منجی هم بین تفکر یهودیان و مسیحیان تلفیق می شود، یعنی یهودیان بر این باور هستند که تلفیق مسیحی یهودی است و در حقیقت گروهی از یهودیان چنین باوری دارند و همه یهودی ها چنین باوری ندارند اما در کتاب مقدسشان هست که باکره ای حامله می شود و فرزندی خواهد زائید که نام او امانوئل یعنی خدا باماست, خواهد بود. در کتاب اشعیا یهودیان هست، این تفکر در نگاه مسیحی ها هم بود، خوب حضرت مسیح هم از دامان حضرت مریم عزرا زائیده شده بود، یک خانم باکره که به اذن خداوند و بدون ارتباط با هیچ مردی باردار شده بود اما در نگاه یهودی مسیحی این نگاه تغییر پیدا می کند. غالبا ما در فیلم هایی که حرف از منجی و منجی گرایی می زنند بحث مشخص نبودن پدر منجی را می بینید که غالبا گرایش پیدا می شود نه به معجزه گونه بودن بلکه به العیاذبالله زنازادگی منجی. این تفکر در سینمای منجی گرایی امروز بسیار مشهود است, به گونه ای که اکثریت منجی هایی که در سینمای هالیوود مطرح هست، بحث زنازادگی را می بینیم، هرچند برخی بدون تصریح و به صورت کنایه این مطلب را مطرح می کنند. تحول در منجی گرایی بعد از قرن بیستم از شخص گرایی و واحد گرایی به تکثرگرایی کشیده می شود به گونه ای که دیگر ما گروهی از منجی ها را داریم و بعضی از این ها به صورت طبیعی دارای قدرت عجیب و قریب هستند و برخی از اینها بر اثر تکنیک های تکنولوژیک به صورت انسان های فرا انسان درآمدند و می توانند منجی قرار بگیرند.

در پایان به مسئله نسل گذشته منجی پرداخت و گفت: آنچه در فیلم ها الغا می شود گمشده بودن نسل منجی است، یعنی این که درگذشته دارای نسل اصیلی بوده است اما به مرور زمان این نسل وی فراموش می شود، اکثر منجی ها قبل از رسیدن به مقام منجی یا انجام یک تحول عظیم دارای ویژگی های لاابالی گری هستند، دائم الخمر و آواره کوچه و خیایان اند یا دارای هویت ثابت و خاصی نیستند، این تفکرات در رشد شخصیت منجی در سینمای هالیوود بسیار نقش داشت. امروزه حتی جنسیت در شخصیت منجی مهم نیست، وحدت شرط نیست و به گونه ای می شود گفت حتی زمینی بودن و انسان بودن برای منجی بودن شرط نیست مثلا در مردان ایکس ما می بینیم که مردان ایکس انسان هستند اما انسان هایی که فرا انسان شده اند و ژن متحول شانکرده است و قدرت های فرا انسانی دارند و دیگر انسان نیستند و حتی برای اثبات منجی گری خویش با انسان ها درگیر می شوند. پس منجی محدود به شخصیت انسان هم نمی شود فرا انسان می شود و این فرآیند ادامه دارد و تکرار می  شود و روز به روز با ورژن ها و غالب های  مختلفی هم در سینمای هالیوود مواجه می شویم  و شخصیت منجی را متحول و متحول تر می بینیم، در کنار این شخصیت ضد منجی ها یک ظایفه، یک قوم، یک دسته عظیمی از انسان ها که مثلا به صورت زامبی درآمدند و شدند و رهبری واحدی هم ندارند، یک دسته انسان های بی شعور  و بی فهم و بدون مغز که مرده متحرک هستند، تبدیل شدند به ضدمسیح و عناصر شیطانی که رهبریت واحد هم حتی ندارند و دیگر نمی شود مثلا انگشت گذاشت و بگوییم که این حتی از صورت شخصی خارج می شود و آنتی کرایز و به صورت وهمی تلقی می شود و مطرح یم شود اعتباری معرفی می شود.