محکومیت خاخام ارشد صهیونیستی به اتهام فساد جنسی

محکومیت خاخام ارشد صهیونیستی به اتهام فساد جنسی

سیب موز: محکومیت خاخام ارشد صهیونیستی به اتهام فساد جنسی

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، دادگاه اسرائیل در قدس اشغالی روز گذشته (جمعه) علیه خاخام "الیزر برلاند" کیفرخواست صادر کرد. وی شخصیت مذهبی رژیم صهیونیستی که 79 سال سن دارد و بنیانگذار یکی از جوامع مذهبی صهیونیستی در قدس اشغالی بوده و در جامعه "برسلو حسیدی" یک شخصیت ارشد محسوب می شود و تاکنون زنان بسیاری علیه وی شکایت تنظیم کرده اند.

برلاند در فروردین امسال سه سال پس از فرار از سرزمین های اشغالی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی دستگیر شد.

به گزارش سیب موز

برلاند که از سال 2012 به دلیل شکایات بسیار از سوی زنان مختلف تحت تعقیب قرار داشت، از فلسطین اشغالی گریخته بود و در طول این سال ها، مکان خود را به طور مداوم تغییر می داد به طوریکه در کشورهای آمریکا، مغرب، زیمباوه، آفریقای جنوبی و هلند سکونت گزیده بود."

پیش از این برلاند از سال 2013، در کشور های کانادا، مراکش، زیمباووه و هلند از دست پلیس  فرار کرده بود.

در سال های اخیر پرونده های فساد جنسی مقامات مذهبی و سیاسی صهیونیستی به طور متوالی درحال افشا شدن است به طوریکه افشای رسوایی اخلاقی رئیس بخش ضد فساد پلیس رژیم صهیونیستی و همچنین شکایت 7 زن از "سیلوان شالوم" وزیر امور داخلی این رژیم از جمله آن است.

همچنین فساد مالی و اخلاقی در بین سران، افسران و نظامیان رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته باعث شده است تا اعتماد شهروندان اسراییلی به رهبران این رژیم بشدت کاهش یابد.

ایهود اولمرت نخست وزیر سابق، موشه کاتساف رییس پیشین، زیپی لیونی وزیر امورخارجه پیشین، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه قبلی و وزیر جنگ کنونی، "شلومو بنیزری" وزیر پیشین بهداشت رژیم صهیونیستی از جمله رهبران این رژیم هستند که به فساد مالی و اخلاقی متهم شده اند.

تمام/ا.ت/ 24