افشای سند دروغ صهیونیست ها برای ساخت اولین شهرک

افشای سند دروغ صهیونیست ها برای ساخت اولین شهرک

سیب موز: افشای سند دروغ صهیونیست ها برای ساخت اولین شهرک

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه اسرائیلی هاآرتص در گزارشی نوشت این موضوع از زمان بسیار قبل رازی نمایان بوده است که شهرک سازی های اسرائیل تحت یک تظاهر و دروغ آغاز شده است و بهره برداری از اراضی فلسطینیان به طور ظاهری به منظور اهداف نظامی نشان داده شده بود در حالی که قصد واقعی اسرائیل از این موضوع ساخت شهرک های مسکونی بوده است.

اکنون افشای سندی محرمانه از سال 1970، بر دروغ دیرینه صحه می گذارد. سندی که به دست روزنامه اسرائیلی رسیده است بازگو کننده جزئیات دیداری در دفتر "موشه دایان" وزیر جنگ آن زمان اسرائیل است که در آن مقامات سیاسی و نظامی اسرائیلی "کریات اربعه صحبت می کنند.

به گزارش سیب موز

این سند که "راه تاسیس کریات اربعه نام دارد شامل دقایقی از دیدار برگزار شده در جولای سال 1970 در دفتر دایان است و توصیف می کند که چگونه اراضی که در آن شهرک ها ساخته شده اند از طریق دستور نظامی و به ظاهر برای اهداف امنیتی ساخته شود و اولین ساختمان ساخته شده در آنجا نیز به طور دروغین برای استفاده نظامی ظاهرسازی شده بود.

به همین ترتیب شیوه مصادره اراضی فلسطینیان از طریق دستور نظامی که در واقع برای اهداف ساختمان های مسکونی صورت می گرفت منجر به ساخت چندین شهرک صهیونیست نشین شد.

تمام/ا.ت/ 24