افزایش بازداشت بدون حکم کودکان فلسطینی از سوی اسرائیل

افزایش بازداشت بدون حکم کودکان فلسطینی از سوی اسرائیل

سیب موز: افزایش بازداشت بدون حکم کودکان فلسطینی از سوی اسرائیل

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، موسسه اسرائیلی بیت سلیم روز گذشته (پنجشنبه) با انتشار گزارشی فاش کرد که مقامات اسرائیلی از ماه اکتبر (مهر) گذشته استفاده از بازداشت اداری (بازداشت بدون اتهام و حکم دادگاه) علیه کودکان فلسطینی را افزایش داده اند.

براساس این گزارش، سیاست جنجالی و غیرقانونی اسرائیل برای بازداشت اداری و بدون حکم فلسطینیان که بر اساس شواهد نامعلوم و بی دلیل انجام می گیرد، از دسامبر سال 2011، حداقل علیه کودکان فلسطینی انجام نمی گرفت اما طبق مدارک بدست آمده، رژیم صهیونیستی استفاده از این سیاست علیه کودکان را از ماه اکتبر گذشته و همزمان با آغاز انتفاضه سوم فلسطینیان آغاز کرده است و کودکان فلسطینی را نیز در بازداشت اداری نگه می دارد.

به گزارش سیب موز

طبق آمار اداره زندان های رژیم صهیونیستی که برای موسسه بت سلیم نیز ارسال شده است، شمار کودکان فلسطینی اسیر شده که بدون اتهام و حکم دادگاه بازداشت شده اند، به طور ثابت از اکتبر افزایش یافته است بطوریکه در ماه اکتبر، 4 کودک و در ماه آوریل این آمار به 13 کودک رسیده است.

گروه اسرائیلی بت سلیم در ادامه گزارش خود تصریح کرده است استفاده فزاینده از بازداشت اداری کودکان فلسطینی، "سوء استفاده شدیدتری" از سیاستی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم.

بازداشت اداری یعنی آنکه رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچ گونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، بازداشت نماید. "کمیته بین المللی صلیب سرخ" بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده. (شرح 2 پروتکل الحاقی 8 ژوئن 1977 توافقنامه ژنو مصوب 1949)

این نوع بازداشت با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، عدم وجود دادخواست و بدون محاکمه بر اساس حقوق بین المللی، انجام می گیرد.بازداشت اداری، یک اقدام خودسرانه غیرقانونی است و با ساده ترین معیارهای بین المللی حقوق بشر، مغایرت دارد. زیرا شخص بدون اتهام و محاکمه و با استناد به پرونده سری و مخفیانه ای که وکلا، حق مطلع شدن از آن را ندارند، بازداشت می شود. بازداشت اداری، اقدامی است که بدون حکم دادگاه، دادخواست و محاکمه انجام می گیرد.

تمام/ا.ت/ 24