معرفی کتاب/ لابی یهود و سیاست خارجی آمریکا

معرفی کتاب/ لابی یهود و سیاست خارجی آمریکا

سیب موز: معرفی کتاب/ لابی یهود و سیاست خارجی آمریکا

سیب موز خبرگزاری قدس جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمینهای اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد .

کتاب حاضر محصول پروژه ای تحقیقاتی است که با رویکرد تقویت شرایط تخصص گرایی در زمینه آمریکا شناسی، نظام تصمیم سازی خارجی این دولت را بررسی می کند. در این میان بر چگونگی نقش آفرینی گروه ذی نفوذ یا منفعتی لابی مدافع یهود و رژیم اسرائیل تاکید می شود.

به گزارش سیب موز

این مجموعه به عنوان یک کتاب ارزشمند در چهار فصل آماده شده است. فصول کتاب به شرح زیر است:

1. نظریه تصمیم گیری در سیاست گذاری خارجی؛

2. تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی آمریکا؛

3. چگونگی ظهور و قدرت یابی لابی مدافع یهود در جامعه و سیاست آمریکا؛

4. لابی مدافع اسرائیل و تاثیر بر رفتار خارجی آمریکا درباره ایران.

معرفی کتاب: لابی یهود و سیاست خارجی آمریکا

نویسنده: اصغر کیوان حسینی

نشر: اندیشه سازان نور

شمارگان: 1000

چاپ: 1388