مصر سفر مقامات حماس به این کشور را لغو کرد

مصر سفر مقامات حماس به این کشور را لغو کرد

سیب موز: مصر سفر مقامات حماس به این کشور را لغو کرد

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) مصر سفر هیئت عالیرتبه حماس به این کشور را به دلیل نارضایتی قاهره از پاسخ به سوالات دستگاه امنیتی این کشور لغو کرد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری ندای فلسطین وزارت کشور مصر اعلام کرد به دلیل اینکه از پاسخ های حماس در خصوص دست داشتن این جنبش در قتل «هشام برکات » دادستان کل مصر، غیر قابل قبول است این سفر لغو شد.

به گزارش سیب موز

این هیئت قرار بود  به ریاست موسی ابومرزوق از اعضای ارشد این جنبش به مصر برود تا در دیدار با مسئولان مصری درباره پرونده آشتی ملی و دیگر پرونده های مشترک دو طرف از جمله مسائل امنیتی و تامین امنیت نقاط مرزی، بحث و گفتگو کنند.

محمود الزهار از رهبران این جنبش با رد خبر لغو این سفر از سوی مصر گفت: مسئولان مصری این سفر را به دلیل آنکه حماس به پاره ای از سوالات طرف مصری در دیدار اخیر در قاهره پاسخ نداده است، تنها به تعویق انداخته است.

تمام / ع.غ 26