این زن بی وجدان را شناسایی کنید + عکس

به گزارش پرداد و به نقل از مگ فور:: بدن یک نوزاد پسر تازه متولد شده در سطل زباله حمام یک فروشگاه در حالی کشف شد که تصور می شود وی هنگام تولد زنده بوده و بعدا خفه شده است.

زمانی که یکی از کارکنان این فروشگاه در شیکاگو مقداری خون روی زمین حمام دید متوجه بدن یک نوزاد در یک کیسه زباله شد و با پلیس تماس گرفت، بند ناف این نوزاد هنوز به بدنش متصل است و حتی جفت نوزاد نیز در محل وجود داشته است.

این زن بی وجدان را شناسایی کنید

این زن بی وجدان را شناسایی کنید + عکس

به نظر میرسد که نوزاد را درون کیسه زباله قرار داده اند تا خفه شود. زمانی که این نوزاد پیدا شد مرده بود.

کارکنان فروشگاه می گویند یک زن باردار روز جمعه از آنان خواسته است تا اجازه دهند در اتاق مخصوص استراحت کارکنان فروشگاه استراحت کند و یک ساعت بعد آنجا را ترک کرده است.

به گفته شاهدان این زن پریشان و ژولیده به نظر میرسیده است و حدود 18-25 ساله با قدی متوسط و موهای تیره بوده است. پلیس تصویر این زن را در اختیار رسانه ها قرار داده است تا وی را شناسایی کنند.

تهیه و ترجمه:: گروه خبری پرداد / پریسا دهقان

ابربرچسب : پیچیدن بند ناف و جنین ، بند ناف رویان تهران ، پیچیدن بند ناف دور گردن بچه ، پیچیدن بند ناف دور جنین ، علایم پیچیدن بند ناف به گردن جنین ، عوامل پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، بند ناف نوزاد بعد از افتادن ، بند ناف دور گردن جنین ، بند ناف رویان شیراز ، بانک بند ناف رویان در مشهد ، افتادن چگونه بند ناف دور گردن جنین می پیچد ، علت افتادن بند ناف دور گردن جنین ، علت پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، علایم پیچیدن بند ناف دور جنین ، پیچیدن بند ناف به گردن جنین ، پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، بند ناف چیست ، علت پیچیدن بند ناف جنین ، علائم پیچیدن بند ناف به دور گردن جنین ، پیچیدن بند ناف به دور گردن جنین ، خون نگهداری بانک آزمایش بند ناف در جنین ، آزمایشات سازمان شرایط بند ناف رویان ، پیچیدن بند ناف جنین ، علت پیچیدن بند ناف دور جنین ، بند ناف بچه ، بند ناف رویان ، چگونه بند ناف دور گردن جنین می پیچد ، علائم پیچیدن بند ناف جنین ، ترشح بند ناف نوزاد ، افتادن تعبیر خواب بند ناف بچه ، مراقبت از ناف نوزاد بعد از افتادن بند ناف ، بند ناف رویان اصفهان ، پیچیدن بند ناف به دور جنین ، بند ناف نوزاد چیست ، خون پرولاپس بانک بانک خون بند ناف رویان چیست ، پیچیدن پیچیدن بند ناف دور گردن نوزاد ، بند ناف نوزاد-رویان ، پیچیدن بند ناف دور گردن نوزاد ، خطرات پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، بند ناف ، دلیل پیچیدن بند ناف دور گردن نوزاد ، بند ناف کودک ، بند ناف نوزادان ، علت پیچیدن بند ناف دور گردن نوزاد ، پیچیدن بند ناف دور سر جنین ، علت پیچیدن بند ناف دور گردن جنین چیست ، بند ناف دور گردن ، بند ناف رویان مشهد ، افتادن بند ناف دور گردن جنین ، علل پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، بند ناف جنین ، هزینه نگهداری بند نافرویان ، علت پیچیدن بند ناف به دور گردن جنین ، چه عواملی باعث پیچیدن بند ناف دور گردن جنین میشود ، علائم پیچیدن دلیل پیچیدن عوامل پیچیدن علل پیچیدن خطرات پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، وظیفه بند ناف چیست؟ ، بانک خون بند ناف رویان مشهد ، بانک بند ناف رویان مشهد ، بند ناف نوزاد ، علائم پیچیدن بند ناف دور جنین ، دلیل پیچیدن بند ناف دور جنین ، دلیل پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، علائم پیچیدن بند ناف دور گردن جنین ، بانک خون بند ناف رویان تهران