تجاوز رئیس بخش فارسی بی بی سی به یک مجری زن !

به گزارش پرداد و به نقل از باشگاه خبرنگاران : طی 2 روز گذشته برخی منابع از تجاوز "صادق صبا "مدیر بخش فارسی بی بی سی به یکی از مجریان زن این شبکه به نام "پ.ق" خبر دادند؛ وسعت این خبر و سکوت سنگین 2 نفر دخیل در این ماجرا تا آنجا پیش رفت که حتی رسانه های ضدانقلاب مجبور به انتشار این خبر شدند و خبر دادند که این مجری از شبکه بی بی سی حذف شده است.

بر اساس همین گزارش : یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی در برنامه "نوبت شما" نیز پس از لحظاتی در حال بیان ماجرای این تجاوز بر روی آنتن زنده بود که سخنان آن مخاطب توسط مجری برنامه مذکور بلافاصله قطع و تاکید کرد که "به خاطر رعایت حال آن مجری!" مجبوریم چنین تماس هایی را قطع کنیم.

طبق آخرین بررسی های صورت گرفته اینترنتی در مورد عدم حضور چندین باره خانم "پ ق" در برنامه های شبکه بی بی سی طی روزهای گذشته، صحت خبر تجاوز صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی به این مجری زن مشهود است و طفره رفتن سیاوش اردلان از پاسخگویی به این سوال گواه این ماجراست. ضمن اینکه این مجری (پ.ق) نیز در صفحه فیس بوک خود هیچگونه واکنشی به این خبر نشان نداده و کاملا سکوت کرده است.