نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجریه + عکس

هنرمندان اعزامی به برزیل دیروز خودشان را به شهر کوریتیبا رساندند و با حضور در ورزشگاه « آرنا دا بایشادا» تیم ملی فوتبال را تشویق کردند. سام درخشانی، محمدرضا شریفی نیا، سیاوش خیرابی ، پژمان جمشیدی، کامران تفتی، محسن طنابنده، سید جواد هاشمی از جمله هنرمندانی هستند که در این تصاویر حضور دارند. نرگس محمدی ،لیندا […]هنرمندان اعزامی به برزیل دیروز خودشان را به شهر کوریتیبا رساندند و با حضور در ورزشگاه « آرنا دا بایشادا» تیم ملی فوتبال را تشویق کردند.

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری

سام درخشانی، محمدرضا شریفی نیا، سیاوش خیرابی ، پژمان جمشیدی، کامران تفتی، محسن طنابنده، سید جواد هاشمی از جمله هنرمندانی هستند که در این تصاویر حضور دارند.

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 2

نرگس محمدی ،لیندا کیانی و فاطمه گودرزی

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 3 نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 4

شریفی نیا، خیرابی و هاشمی در استادیوم کوریتیبا

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 5

محمدرضا شریفی نیا در برزیل

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 6

تفتی و قاسم خانی قبل از بازی ایران و نیجریه

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 7

سلفی بازیگران با حسن روشن

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 8

کل کل محراب قاسم خانی با یک هوادار نیجریه در استادیوم

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 9

رضا یزدانی در خیابان های سائوپولو

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 10

پژمان جمشیدی و مسعود پاکدل در مقابل کلیسای سن پائولو

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 11

مهران غفوریان با پرچم تیم ملی قبل از بازی با نیجریه

نرگس محمدی ،لیندا کیانی ،شریفی نیا، غفوریان ، طنابنده و .. در بازی ایران – نیجری 12

بازیگران با لباس تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با نیجریه