بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس

سیب موز نرگس محمدی ، لیندا کیانی ، فاطمه گودرزی ، مهران غفوریان ، حسام نواب صفوی ، محمد رضا شریفی نیا ، سید جواد هاشمی ، سام درخشانی ، محراب قاسم خانی ، پژمان جمشیدی و … بازی (ایران – بوسنی) در جام جهانی 2014 برزیل را از نزدیک تماشا کردند . هنرمندان ایرانی در اطاف […] به گزارش سیب موز نرگس محمدی ، لیندا کیانی ، فاطمه گودرزی ، مهران غفوریان ، حسام نواب صفوی ، محمد رضا شریفی نیا ، سید جواد هاشمی ، سام درخشانی ، محراب قاسم خانی ، پژمان جمشیدی و … بازی (ایران – بوسنی) در جام جهانی 2014 برزیل را از نزدیک تماشا کردند .

بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس

سیب موز: بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس

بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 2 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 3 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 4 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 5 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 6 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 7

هنرمندان ایرانی در اطاف ورزشگاه سالوادور سوژه عکاسهای ایرانی شدند . در این جمع ، ازپژمان جمشیدی تا سام درخشانی و رضا یزدانی و شلوار( و نه شلوارک)  قاسم خانی داریم !

بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 8 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 9 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 10 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 11 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 12 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 13 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 14 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 15 بازیگران و هنرمندان در ورزشگاه بازی (ایران – بوسنی ) + عکس 16