نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014

سیب موز: بیت الله عباسپور پس از راه یابی به فینال، درنهایت به مقام پنچم وزن 212پوند مستر المپیا دست یافت.

و موفق شد جواز حضور در مسترالمپیا2015 را هم بدست آورد.

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014

سیب موز: نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014

به گزارش سیب موز: نتایج کامل مسابقات :

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 2

1- جیمز فلکس لوییس(JAMES FLEX LEWIS)

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 3

2-ادواردو کورئا(EDUARDO CORREA DA SILVA)

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 4

3- خوزه ریموند(JOSE RAYMOND)

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 5

4- هیدتادا یاماگیشی(HIDETADA YAMAGISHI)

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 6

5- بیت الله عباسپور(BAITO ABBASPOUR)

نتایج مسابقات 212 پوند مسترالمپیا 2014 7